نمايشگاههاي داخلي

* هشتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلان صنایع غذایی و بسته بندی(PARS FODEX 2014)

زمان : 22 مرداد 94الی 25 مرداد 94مکان : مشهد

سایت: www.expo.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* دومین جشنواره ملی تخصصی بستنی ،شکلات و نوشیدنی

زمان : 11 مرداد 94الی 16 مرداد 94مکان : بابل

سایت: http://karfon-jashnvareh.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی(PARS FODEX 2014)

زمان : 22 مرداد 94الی 25 مرداد 94مکان : مشهد

سایت: www.expo.ir

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* سومین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و ماشین آلات وابسته

زمان : 3 شهریور 94الی 7 شهریور 94مکان : رشت

سایت: www.rashtfair.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین الات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران

 زمان : 24 شهریور 94الی 27 شهریور 94مکان : تهران تلفن : 88546313

سایت: www.iranianacm.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* پانزدهمین نمایشگاه بین المللی فرآورده های غذایی،ماشین آلات و صنایع وابسته

زمان : 1 آبان ماه 94 الی 4 آبان ماه 94مکان : تبریز تلفن تماس : 9-44953036-021

سایت: www.khorshidfair.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* هشتمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات و ماشین آلات مربوطه

زمان : 1 آبان ماه 94 الی 4 آبان ماه 94 مکان : تبریز تلفن تماس : 9-44953036-021

سایت: www.khorshidfair.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* پنجمین نمایشگاه بین المللی محصولات و فناوری کشاورزی، گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته

زمان : 4 آبان 94 الی 7 آبان 94 مکان : تهران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته

 زمان : 29 مهر 94 الی 2 آبان 94 مکان : اراک

سایت: www.arak-fair.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* صنایع غذایی نان و شیرینی و شکلات

زمان : 3 آذر 94 الی 7 آذر 94 مکان : اراک

سایت: www.arak-fair.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* دومین نمایشگاه بین المللی خشکبار ،آجیل ،میوه های خشک و صنایع وابسته

زمان : 10 دي 94 الی13 دي ماه 94 مکان : تهران