مصاحبه با جلیل تواضع، پیشکسوت موفق در صنعت آجیل و خشکبار ایران

خوشرویی، صداقت، خلوص و حسن اعتماد مهم ترین چیزهایی است که هر فردی در اولین برخورد با حاج آقا تواضع احساس می کند. جلیل تواضع، از پیشکسوتان صنعت آجیل و خشکبار در ایران است که اکنون نام و آوازه ایرانی را با «خشکبار تواضع اصل» در سراسر دنیا به شهرت رسانده است. کلمه به کلمه حرف هایش دنیایی از تجربه است که می توان از او آموخت و آموخت. او که مهم ترین عامل موفقیتش را همسر و خانواده اش می داند در گفتگو با خبرنگار سایت ناتس نیوز (پایگاه خبری ـ تحلیلی صنعت خشکبار ایران) با خضوع و تواضعی ساده و صمیمی از تجربیاتش صحبت می کند. ادامه مطلب ...