21 اردیبهشت

 

 665م:درماه مه سال665 ميلادي مردم مازندران با هدف ايستادگي بهتر در برابر حملات نظامي اعراب به اين استان ايران، شاپور باونديان(بانديان شاپور) از وابستگان خاندان اسپهبدان را به رياست خود (حكومت مازندران) برگزيدند. اين خانواده تا 65 سال بعد بر مازندران حكومت كرد...

 

ادامه مطلب: 21 اردیبهشت

تقویم تاریخ -25 اردیبهشت

 

1665م:پانزدهم مه 1665 يك هيات فرانسوي مركب از پنج نفر كه از سوي لويي چهاردهم پادشاه وقت فرانسه جهت عقد يك قرارداد مودت با شاه عباس دوم به اصفهان فرستاده شده بود وارد اين شهر شد كه پايتخت ايران بود. اين هيات در آن زمان موفق به امضاي قرارداد مورد نظر نشد، سال بعد شاه عباس دوم در 35 سالگي درگذشت و چنين قراردادي ميان ايران و فرانسه در زمان شاه سلطان حسين بسته شد.

 

لويي چهاردهم

 

 

1296ش:25 ارديبهشت سال 1296خورشيدي (89 سال پيش در روزي چون امروز) در ميدان تاريخي بهارستان بر ضد وثوق الدوله رئيس الوزراء وقت تظاهرات وسيعي انجام شد كه به زد و خورد تظاهركنندگان و ماموران مسلح دولت انجاميد. اين، خشونت بارترين تظاهرات چهل روزه بر ضد وثوق الوله بود.

 

وثوق الدوله

 

 

1327ش:در اين روز در ارديبهشت سال 1327 در (ماه مه سال 1948) احمد دهقان نماينده وقت مجلس و ناشر مجله تهران مصور برضد قوام السلطنه به دادستان تهران اعلام جرم كرد و با ارائه اسناد و مدارك، او را متهم به ارتكاب خيانت نسبت به وطن كرد. احمد دهقان در اعلام جرم خود كه يك سند در تاريخ ايران است مدعي شده بود كه قوام السلطنه عامل يك دولت بيگانه (لندن) است و به اشاره اين دولت مي آيد و مي رود و برنامه هايي را كه به او ديكته مي شود به اجرا درمي آورد و ....

 

 

احمد دهقان

 

 

1359ش:دولت جمهوري اسلامي ايران در اين روز در سال 1359 «مارتين بندل» نماينده خبرگزاري آلمان در تهران را متهم به تحريف خبر و ارسال گزارشهاي غرض آلود از اوضاع ايران كرد و دستور اخراج داد.

 
 

 

 

1252م:در چنين روزي در ماه مه سال 1252 ميلادي پاپ وقت، اينوسنت چهارم با امضاء يك فرمان، مجوز شكنجه كردن كساني را كه منكر وجود خدا بودند صادر كرد. اين فرمان سبب رواج شكنجه در دنياي كاتوليك شد، به گونه اي كه هركس را كه مي خواستند شكنجه كنند، انگ خدا نشناسي مي زدند. اينوسنت چهارم كه يك روحاني ايتاليايي بود از سال 1243 تا 1254 مقام پاپي را به دست داشت و رئيس كل كليساهاي كاتوليك جهان بود.

 
 

 

اينوسنت چهارم

 

 

1718م:«جيمز پاكل» انگليسي 15 ماه مه سال 1718 اختراع خود، تفنگ خودكار را در لندن به ثبت رسانيد. اين تفنگ كه به «پاكل گان» معروف شد تنها مي توانست 9 گلوله پياپي شليك كند و سپس نياز به فشنگ گذاري داشت. از اين تيربار كه از لحاظ وزن، سنگين بود عمدتا در كشتي استفاده مي شد.

 

 

 تيربار گاتلينگ

 

 

1891م:ميخائيل بولگاكوف داستان نگار نيمه اول قرن بيستم روسيه 15 ماه مه سال 1891 به دنيا آمد. تحصيلات وي پزشكي بود و به خواست والدينش دكتر شده بود، اما پس از خروج از دانشگاه به تعقيب هدف خود ـ داستان نگاري پرداخت زيرا كه معتقد بود در آن استعداد بيشتري دارد و از آن، جمعيت بيشتري را بهره مند مي سازد.

 

بولگاکوف

 

 

2004م:شبكه تلويزيوني سي بي اس در برنامه« سيكستي مينيتز 2» كه 12 مه 2004 پخش شد گفت كه اينك مانند سابق عكسها حقيقت را نمي گويند و مي شود با نرم افزار رايانه عكسها را به گونه دلخواه تغيير داد.

 

گزارشكر اين برنامه سپس عكس چند نوجوان عراقي را كه تابلوي «خوش آمديد» به دست گرفته بودند و در كنار يك نظامي آمريكايي ايستاده بودند نشان داد و گفت كه نوشته روي تابلو ساختگي است. اين عكس ماهها پيش به نشانه استقبال عراقيها از نظاميان آمريكايي به رسانه ها داده شده و انتشار يافته بود.

 

 

 
 

1359ش:24 ارديبهشت 1359 شمس آل احمد به سمت سردبير روزنامه اطلاعات تعيين و معرفي شد. روزنامه اطلاعات ازشهريور 1358 كه مصادره و ضميمه بنياد مستضعفان شده بود توسط يك شوراي سردبيري منتخب اعضاي تحريريه اش اداره مي شد و دبيران ميزها انتخابي بودند.

 

 

 

1385ش:خبرگزاري فارس به مناسبت پايان نمايشگاه مطبوعات (تهران) ضمن يك گزارش كه دوازدهم ارديبهشت1385 در سايت خود قرارداده اظهارات پرويز داودي معاون اول احمدي نژاد رئيس جمهور را كه از نمايشگاه بازديد كرده بود منتشر ساخته است. طبق گزارش اين خبرگزاري، داودي درباره مطبوعات چنين گفته بود:

 

«سياست نظام اسلامي بارها بطور شفاف گفته (اعلام) شده است؛ در عرصه مطبوعات، آزادي قلم را به عنوان مصادقي (مصداقي ـ مصادقه اي) بارز به رسميت ميشناسيم و خود را ملزم به آن ميدانيم، ولي هرگز آزادي از نوع بيبند و باري و استهزاء را تحت پوشش آزادي ارج نمينهيم.».

 

 
 
 

پرويز داودي

 

2004م:سناتور هاي آمريكايي كه 13 ماه مه 2004 عكسهاي تازه از شكنجه عراقي ها را در يك جلسه پشت درهاي بسته ديده بودند بعدا به رسانه ها گفتند كه 1800 عكس را، هريك براي چند ثانيه مشاهده كردند و باور نمي كردند اين طرز شكنجه كار آمريكايي باشد كه در جهان به ليبرال بودن، قانون ترسي و برخورد دوستانه شهرت دارد.

 
 
 
 
 
 
 

 

يک عکس از شکنجه زندانيان ابوغريب

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2004م:14 ماه مه 2004 به موازت انتشار اخبار و عكسهاي تازه مربوط به شكنجه زندانيان عراقي در بازداشتگاههاي آمريكا در آن كشور كه سناتور ايالت فلوريدا گفته بود از تماشاي عكسها دچار حالت تهوع شده است، روزنامه هاي آمريكا از جمله نيويورك تايمز عكس و اظهارات يك سرهنگ پليس افغانستان را چاپ كرده بودند كه گفته بود در طول 40 روز بازداشت در دست آمريكائيان شديدا شكنجه شده بود.

تقویم تاریخ -1خرداد

 

813م:دهه سوم ماه مه در سال ۸۱۳ ميلادي نيرويي مركب از ۳۰ هزار داوطلب ايراني كه از خراسان به حركت آمده بود تا مأمون را كه از جانب مادر، ايراني بود خليفه عباسي كند و به اين ترتيب، ايران به استقلال خود نزديك شود، در حاشيه شهر ري (تهران امروز) سپاه امين به فرماندهي علي بن عيسي بن ماهان را درهم شكست و به همدان فراري داد.

 

 

هارون الرشيد

 

 

1307م:يكم خرداد سال 1307 قانون اعزام محصل به اروپا به تصويب مجلس شورا رسيد. طبق اين قانون قرار شده بود كه هر سال دست كم يكصد محصل ايراني براي تحصيل در دانشگاههاي كشورهاي اروپايي به اين قاره اعزام شوند.

 

 

 

1640م:تاريخ ورود نخستين چاپخانه به ايران را 22 ماه مه سال 1640 ميلادي (367 سال پيش) نوشته اند. اين ماشين چاپ (مدل گوتنبرگ) توسط يك ايراني ارمني به منظور نصب در جلفاي اصفهان وارد ايران شده بود. در آن زمان شهر اصفهان پايتخت ايران و شاه صفي رئيس كشور بود.

 

گوتنبرگ آلماني که يک زرگر بود دستگاه چاپ خود را در دهه 1440 تکميل کرده بود. قرنها پيش از او چيني ها دستگاه چاپ بلوکي ساخته بودند.

 

 
 
 

دستگاه چاپ مدل گوتنبرگ

 

 

1952م:22 مه 1952 اندرو مكس ول روزنامه نگار انگليسي در مقاله اي درباره رقابت 52 سال پيش آمريكا با انگلستان بر سر بازارهاي نفت، با توجه به درگيري انگلستان با ايران ، نوشته بود كه آمريكا با استفاده از فرصتي كه اين درگيري به دست داده است بر بازارهاي نفت كه قبلا، عمدتا در دست ما بود مسلط شده و از اين پس شركت نفت انگلستان عاجز از رقابت با كمپاني هاي آمريكايي است و اين، در تاريخ معاملات نفت نقطه اي است بدون باز گشت.

 

 

1762م:19 مه سال 1762 زادروز «يوهان گوتلب فيچته (فيکته) Johann Gotleb Fichte» از فلاسفه ايده آليسم آلمان است كه در ماه مه 1762 به دنيا آمد. وي كه 52 سال عمر كرد از افكار «كانت» تاثير گرفت ولي «هگل» تحت تاثير افكار او بود. يوهان كه پسرش امانوئل هرمان نيز فلسفه دان بود تعريف تازه اي بر شجاعت نوشته است كه به فرضيه فيتچه (فيکته و تلفظ فرانسوي: فيشته) معروف شده است.

 

 

يوهان گوتلب فيچته

 

 

1176م:20 ماه مه سال 1176ميلادي افراد الدعوه الجديده (شاخه عرب جنبش اسماعيليه) شب هنگام در چادر صلاح الدين ايوبي كه درحاشيه حلب (قديمي ترين شهر سوريه و دومين شهر فعلي اين كشور از نظر جمعيت) استقرار يافته بود به عنوان هشدار، خنجر و نوشته اي گذارده بودند كه از محاصره نظامي پايگاه آنان دست بردارد.

 

صلاح الدين ايوبي

 

 

1891م:نوزدهم مه سال1891 «اسوالد بولکهOswald Boelke» پدر تاكتيك جنگهاي هوايي و فردي كه جنگ هواپيما با هواپيما در آسمان را وارد مرحله عمل ساخت در آلمان متولد شد. وي در ماه مه 1916 (ماه تولد خود) 11 هواپيماي انگليسي را در آسمان فرانسه سرنگون ساخته بود. بولكه كه 28 اكتبر 1916 (دوران جنگ جهاني اول) بر اثر برخورد هواپيمايش در آسمان با هواپيماي معاونش (معاون فرمانده اسكادران) كشته شد چند كتاب آموزش فنون جنگ هوايي را تاليف كرده كه معروفترين آنها كتاب «ديكتا» است كه تا اواسط جنگ جهاني دوم تدريس مي شد. در زمان بولكه، نبرد جنگنده ها مراحل ابتدايي خود را طي مي كرد و هواپيماها تكميل نشده بود و از آنها عمدتا براي انداختن بمب استفاده مي شد. بولكه عنوان قهرماني آلمان را به دست آورده است.

 
 
 
 

 

اسوالد بولکه

 

 

1940م:در ماه مه سال 1940 فرانسه که به همراه انگلستان بر سر لهستان به دولت هيتلر اعلان جنگ داده بود در زير زنجير تانكهاي آلمان معروف به پانزر (واحد و يا تيپ زرهي) داشت له مي شد. نيروهاي آلماني در همين ماه پس از تصرف هلند و بلژيك، از خط دفاعي ماژينو كه ارتش فرانسه به آن چشم اميد دوخته بود، به آساني گذشته بودند. از نظاميان كمكي انگلستان به فرانسه هم كاري ساخته نشد و اين نيرو در ماه ژوئن با يك بي نظمي بي سابقه و تحمل تلفات از دونكرك فرار كردند.

 

 

زماني كه تيپ ها زرهي (پانزر) آلمان فرانسه را درهم مي نورديدند

 

 

2004م:من موهان سينگ 22 ماه مه 2004 به معرفي حزب كنگره ملي هند نخست وزير تازه اين كشور شد. وي نخستين سيك هندي است كه نخست وزير اين كشور مي شود. برخلاف پيش بيني محافل غربي، وي تاكيد كرد كه دولت او كنترل صنايع معين را از دست نخواهد داد، بانكها همچنان زير نظر مستقيم دولت خواهند بود (غير دولتي نخواهند شد) و كمپاني هاي دولتي به جاي غير دولتي شدن به صورت رقابتي اداره خواهند شد (كاري كه چين كرده است) و جز براي توسعه، به آنها كمك دولتي نخواهد شد (اگر زيان بدهند تعطيل خواهند شد) و دولت او از پيروان يك فرقه مذهبي برضد فرقه ديگر حمايت نخواهد كرد و به اين ترتيب از پديد آمدن برخوردهاي مذهبي شديدا جلوگيري خواهد شد.

 

 
 

من موهان سينگ

 

 

2004م:حمله هوايي شبانه در 19 مه 2004 به مراسم عروسي قبيله «بو فهب» در منطقه مجرب الديب (ايالت انبار عراق، ايالتي که فلوجه هم در آنجا قرار دارد) واقع در 18 كيلومتري مرز سوريه كه منجر به قتل 45 تن از جمله نوازندگان و خواننده مراسم شده بود، طبق گزارش آژانسهاي خبر رساني بر خشم و افسردگي اعراب در همه كشورها افزوده و موضوع تفسير بسياري رسانه ها شده بود. برخي از مفسران عرب در اظهار نظرهايشان اشاره به تحريم نفتي سال 1973 كرده و گفته بودند: چه فرق است ميان خون عرب مصري و خون عرب عراقي، چرا دولتهاي عربي صاحب نفت، اين بار بمانند پاييز 1973 دست به تحريم صدور نفت خود نزده اند؟!. در آن سال، پس از آغاز جنگ رمضان (اکتبر 1973) سران عرب گفته بودند: نفت كه از خون سرباز عرب كه بر شن هاي صحراي سينا مي ريزد عزيزتر نيست، پس آن را به سوي غرب مي بنديم تا از اسرائيل حمايت نكند، و بستند ، و با نشان دادن اين اراده، جهان غرب و به ويژه آمريكا را دچار دشواري شديد كردند و جنگ صحراي سينا پايان يافت. چرا سران دولتهاي عربي اين بار سكوت كرده اند؟. اگر باز هم تعلل و تسامح كنند؛ اين شبهه در عوام الناس عرب به يقين تبديل خواهد شد كه در آن روز با اين اطمينان كه در لحظه حساس، شوروي در برابر غرب خواهد ايستاد، به آن كار دست زدند.

 

 

 

2004م:22 ماه مه 2004 شبکه تلويزيوني «پي بي اس» مصاحبه بسيار طولاني «چارلي رز» با «باب وود وارد» روزنامه نگار آمريكايي را كه عمدتا در باره جورج بوش (پسر) بود پخش كرد كه وود وارد ضمن آن گفت: بوش با اين كه مي داند پس از اشغال نظامي عراق، اسلحه كشتار و جمعي شواهدي دال بر ارتباط رژيم صدام با القاعده به دست نيامده و رسوايي شكنجه عراقي ها در ابو غريب چهره آمريكا را در جهان كدر ساخته است ؛ هنوز تصور مي كند كاري كه در عراق كرده و ادامه استقرار نيروي 130 هزار نفري آمريكا در عراق درست بوده است و هيچ كس نمي تواند او را از آن چه كه در مغزش مي گذرد و تصور مي كند كه درست است منصرف كند، حتي پدرش ـ جورج بوش اول. وود وارد گفت كه از مقامات كاخ سفيد شنيده است كه آنان و همچنين ژنرال پاول وزير امورخارجه وقت پيش از حمله نظامي به عراق، بارها به بوش گفته بودند كه تا بازرسان سازمان ملل به كار خود در عراق ادامه دهند و رسما وجود اسلحه كشتار جمعي را اعلام نكنند دستور حمله به عراق را صادر نكند و اگر شوراي امنيت پس از دريافت گزارش رسمي بازرسان داير بر وجود اسلحه اقدامي نكند، آن وقت دستور حمله را بدهد، كه گوش نكرده بود. او نمي داند كه دمكراسي فقط انتخابات نيست، اتخاذ تصميمات و انجام كارها پس از مشورت با كارشناسان مربوط، اصحاب نظر و توجه به مندرجات مطبوعات هم گوشه ديگري از دمكراسي است.

 
 
 
 

 

وودوارد

 

 

1996م:ناو هواپيمابر ديزلي 84 هزار تني به نام «آمريكا» به شماره رديف 66 كه در سال 1996 باز نشسته شده بود در ماه مه 2005 در يك نقطه عميق و نامعلوم اقيانوس اطلس و نه چندان دور از ساحل شرقي آمريكا توسط عوامل نيروي دريايي اين کشور و طبق برنامه غرق شد(عکس بالا). اين ناو كه از سال 1964 وارد عمليات نظامي شده بود قرار بود در سال 1975 (در زمان حكومت جرالد فورد) به ايران فروخته شود و خريد جنگنده هاي اف ـ 14 با همين هدف بود كه دولت كارتر با توجه به اعتراض كشورهاي عربي منطقه خليج فارس، با انجام چنين معامله اي مخالفت كرد.

 

 

ناو هواپيمابر ديزلي آمريکا

 
 
 
 

 

 

1960: زمين لرزه اي به شدت 9 و نيم ريشتر در جنوب شيلي روي داد. اين شديدترين زمين لرزه اي كه در تاريخ ثبت شده است.

 

1961: در اين روز از ماه مه سال 1961 ماهواره شوروي «ونرا ـ1» به عنوان نخستين شيئ ساخت بشر به ستاره ونوس رسيد و اطلاعات جالبي از مواد متشكله اطراف ونوس را به زمين مخابره كرد. ده سال بعد در همين روز روس ها ماهواره «مارس ـ2» را به سوي مريخ فرستادند.

 

يک ماهواره«ونرا»

 

 
 
 
 

1967: يك فروشگاه بزرگ در مركز شهر بروكسل آتش گرفت و 323 نفر كشته شدند.

 

1972: نام كشور سيلان به سريلانكا تغيير يافت.

 

1978: «محمد ما ژيان» نويسنده مسلمان چين 14 مه اين سال در 72 سالگي فوت شد. از كارهاي مهم او تاليف فرهنگ لغات عربي به چيني و ترجمه قرآن به زبان چيني بود. وي در قاهره تحصيل زبان و ادبيات عربي را تكميل كرده بود.

 
 

1979: دوم خرداد 1358 (صد روز پس از پيروزي انقلاب) مديرعامل وقت سازمان راديو تلويزيون (صدا و سيما) دولت شوروي را متهم كرد كه با ارسال امواج پارازيتيك بسيار قوي مانع رسيدن صداي راديو ايران به گوش فارسي زبانان آن اتحاديه كه ميليونها نفرند و به ويژه تاجيكها (ايراني تبارها) مي شود كه برادران همخون ما هستند. وي افزود كه ارسال اين پارازيتها اينك بيش از زمان رژيم سلطنتي ايران است، چرا؟!. زيرا كه سران كرملين از مكتب اسلام و نيز برانگيخته شدن احساس ميهني مردم سرزمين هايي كه مسكو از پيكر ايران جدا ساخته و به خود ضميمه كرده است مي ترسند.

 

1981: يكم خرداد 1359 در تهران اعلام شد كه نرخ برابري ريال نسبت به پولهاي ديگر، شناور (داراي نوسان) خواهد شد. در آن روز ارزش رسمي برابري دلار هفت تومان و نيم قران و بهاي برابري آن در بازار 13 تومان بود. 27 سال پس از آن زمان با اين كه درآمد حاصل از نفت چند برابر افزايش يافته، ارزش برابري ريال نسبت به دلار (كه خود دربازارهاي پول در حال تنزل است) بيش از 700 برابر شده است.

1990: يمن شمالي و يمن جنوبي كشور واحد جمهوري يمن را به وجود آوردند.