تقویم تاریخ -6 آبان

310م:در سال 310 ميلادي كه زمان دقيق آن بعدا 28 اكتبر به دست داده شده است «ماكزن تيوس» امپراتور روم كه كشورش دچار دشواري هاي فراوان داخلي بود گزارش محرمانه نماينده سياسي دائمي روم در تيسفون پايتخت ايران را در نشست اعضاي سنا و ژنرالهاي رومي مطرح ساخت. نماينده روم در تيسفون در گزارش خود از ادامه تفرقه ميان درباريان ايران خبر داده بود و تاكيد كرده بود كه زماني بهتراز اين براي تعرض نظامي به ايران و انهدام قدرت آن به دست نخواهد آمد ، زيرا چند سال طول خواهد كشيد تا شاه 17 ساله بر اوضاع مسلط شود.

در آن روز هيچيك از حاضران درجلسه، لشكر كشي به شرق را در حالي كه امپراتوري روم در آستانه جنگ داخلي بود به مصلحت نديد. با وجود اين، چون «ماكزنتيوس» بي علاقه به جنگ با ايران نبود قرار شد كه گزارش همچنان در دستور كار باشد.

 

تفرقه در دربار ايران پس از مرگ هرمز دوم آغاز شده بود. برخي از بزرگان كشور با پسر او «آذر نرسي» كه شهرت به بدخويي داشت به مخالفت دست زده و باعث قتل او شده و فرزند ديگر هرمز را كه هنوز به دنيا نيامده بود شاه كشور ناميدند. بحران داخلي ايران در سال 310 ميلادي پس از 17 ساله شدن شاپور دوم (ذوالاكتاف) و كنار گذاردن نايب السلطنه رو به پايان گذارد و در روم هم كنستانتين اول جنگ داخلي را در 312 ميلادي برد و دو امپراتوري از بحران داخلي خارج و سپس به جان هم افتادند و ....

 
 

 

ماكزتيوس

 

 

1333ش:ششم آبان 1333 محكمه تجديد نظر نظامي تهران حكم اعدام دكتر حسين فاطمي وزير امورخارجه دولت دكتر مصدق را تاييد كرد و اين حكم به اجرا در امد.

 

دكتر فاطمي بارها صريحا و بابكار بردن واژه هايي تند از شاه و بستگان او انتقاد كرده بود و به همين جهت، شاه توصيه مشاهير و روحانيون اصفهان براي دادن تخفيف مجازات به او را نپذيرفته بود. انتقاد هاي دكتر فاطمي از شاه و نظام سلطنتي عمدتا در مقالات روزنامه باختر امروز منعكس مي شد كه ناشر آن دكتر فاطمي بود.

 
 
 
 

دکتر فاطمی كه مي دانست شاه كينه وي را به دل دارد از همان لحظه كودتا خود را پنهان كرده بود. دكتر فاطمي روز 28 امرداد 1332 در خانه دكتر مصدق بود و پس از آن كه خانه را در آستانه محاصره شدن كامل ديد، در زير گلوله از آنجا خارج شده و خودرا مخفی کرده بود. وی ماهها بعد در مخفیگاه خود که خانه ای در شمیران بود برحسب اتفاق دستگیر شده بود.

 
 
 

 

دكتر فاطمي در زمان وزارت

 

 

1704م:بيست و هشتم اكتبر 1704 روزي است كه «جان لاك» فيلسوف تجربه گراي انگليسي درگذشت. وي در 29 اوت 1632 به دنيا آمده بود كه بر پايه افكار او اعلاميه استقلال ايالات متحده نوشته شده و علوم سياسي و فلسفه سياسي شكل گرفته است.

 

به باور لاك، هر فكر ـ عقيده و دانش ناشي از تجربه است. او مي گويد كه بشر طبيعتا داراي حقوق و تكاليفي است و اين حقوق عبارتند از: حق حيات، حق آزادي، حق مالكيت، حق پرداختن به كاري كه در آن علاقه و استعداد دارد، حق انتخاب دولت و قانون سازان (نمايندگان پارلمان)، حق محاكمه شدن در دادگاهي كه داراي هيئت منصفه و قاضي عادل باشد، حق اعتراض به تبعيض و انحصار و ....

 

آزادي از نظر لاك همانا برابري سياسي افراد و برخورداري از حقوق مدني است. او مي گويد: وظيفه هر دولت محافظت از حقوق اتباع كشور است و توجيه وجود دولت در همين محافظت از حقوق مردم قراردارد كه بهتر از خود فرد مي تواند اين وظيفه را انجام دهد و توان محافظت از حقوق اتباع، درجه شايستگي يك دولت را نشان مي دهد و اگر يك دولت نخواهد و يا نتواند حقوق اتباع را محفوظ بدارد، منطق وجودي خود را از دست مي دهد و بر مردم آن كشور است كه حاكم ديگري را برگزينند. لاك با تاكيد مي گويد: اين فقط مردم هستند كه بايد تصميم بگيرند كه چه كسي بر آنان حكومت كند.

 

 

لاك

 

 

1900م:28 اکتبر 1900 روزی است که «ماكس ميولر (فردريخ ماكس مولر)» شرق شناس شهير آلماني درگذشت. وی كه بسال 1823 به دنيا آمده بود 77 سال عمر كرده بود. مولر درباره زبان سانسكريت، هندوئيسم و مهاجرت آريايي ها (آرين ها) تحقيق فراوان كرد و ريشه و خويشاوندي زبانهاي آريائي (از جمله آلماني ، پارسي و انگليسي) را به دست داده است. وي كتابهاي مذهبي هند باستان را به آلماني و انگليسي ترجمه كرده است. مولر عمدتا در آكسفورد انگلستان، نتيجه تحقيقات خود را مي نوشت زيرا كه در اين كشور دسترسي او به اسناد هند باستان كه توسط مقامات استعماري انگلستان (کمپانی هند شرقی) به لندن انتقال يافته بودند امکانپذیر بود.

 

نتيجه تحقيقات مولر نشان مي دهد كه آريايي ها مردمي شكيل، نجيب، صحيح العمل، قدردان، خوشرفتار و با سلوك، آرام و موقر، منظم و مرتب، سخت كوش و با استعداد، داراي طبيعتي خوب، علاقه مند به امور نظامي، متمدن و قانونمند، وفادار به فاميل و مردگان خود، عاشق اسب و شكار (ورزش) بوده اند.

 

 

Friedrich Max Müller

 

 

165م:28 اكتبر سال 165 ميلادي چينيان مراسم ياد بود «وانگ فو» فيلسوف اين كشور را به تظاهراتي وسيع بر ضد اسراف و نيز زندگاني لوكس ثروتمندان تبدل كردند. اين تاريخ پس از تبديل سال قمري چين به ميلادي برپايه تقويم تازه به دست آمده است.

 

امپراتور وقت چين براي متفرق كردن تظاهر كنندگان به نيروي نظامي متوسل شد و خروج افراد از منازل را به مدت سه روز ممنوع كرد.

 

وانگ فو» در طول عمر خود بر ضد ولخرجي اندرز مي داد. او مي گفت كه منابع موجود محدود است و امكان نمي دهد كه همه به زندگاني لوكس كه مردم به آن هوس دارند دست يابند ؛ بنابراين چون نمي توان براي همه زندگاني لوكس تامين كرد پس بايد جلوي اسراف و زندگاني پر تجمل و لوكس را گرفت تا از دشمني مردم با هم و رقابت غيرمنصفانه و مجرمانه براي رسيدن به ثروت و تجمل جلوگيري شود و اين، وظيفه دولت است. طبق نظريه «وانگ فو» جامعه اي در آرامش خواهد بود كه مردم از لحاظ داشتن ثروت تفاوت زياد باهم نداشته باشند كه هرچه اين تفاوت زيادتر شود بي نظمي، فساد و احتمال طغيان بيشتر خواهد بود.

 

 
 

1932م:سيلويا پلث شاعره با قريحه در زبان انگليسي 27 اکتبر 1932 در بوستون به دنيا آمد و يازدهم فوريه 1963 در 31 سالگي در آپارتماتش در شهر نيويورک پس از خواب کردن دو دختر خود که يکي دوساله و ديگري چند ماهه بود خود کشي کرد . انگيزه خودکشي که در اوج شهرت اين شاعره روي داد هنوز به درستي روشن نيست.

 

وي پس از اتمام دانشگاه در زادگاه خود شهر بوستون براي تحصيل در دانشگاه کامبريج به انگلستان رفت و در آنجا با شاعر انگليسي تد هيوز آشنا شد که منجر به ازدواجشان گرديد.

 

سيليويا در طول اقامت در انگلستان دو مجموعه شعر تحت عناوين " کلوسوس " و " بررسي حيات " منتشر ساخت که اديبان زبان انگليسي با مطالعه آنها اعلام داشته بودند که ستاره درخشاني در آسمان شعر انگليسي طلوع کرده و شکسپير ديگري پا به عرصه وجود گذارده است.

 

در پي خودکشي سيلويا که به آمريکا باز گشته بود ، شوهرش و چند انجمن ادبي سه کتاب ديگر از اشعار او تحت عناوين " آريل " ،

 

" گذرگاه آبي" و " درختهاي زمستانه " را منتشر ساخته اند.

 

 

سيلويا پلث

 

 
 

312م:28 اكتبر سال 312 ميلادي كنستانتين ژنرال رومي و حكمران قلمرو شرقي امپراتوری روم در يك جنگ يكروزه معروف به «جنگ پل ميلويان» بر سپاهيان «ماكزنتيوس» امپراتور روم پيروز شد. ماکزنتيوس در همین روز (28 اکتبر) کشته شد. وی 28 اکتبر 306 میلادی امپراتور روم شده بود و 28 اکتبر سال 310 میلادی موضوع جنگ با ایران را در جلسه مشترک سنا و شورای ژنرالهای روم مطرح ساخته بود که تصویب نشد ولی قرارشد که در دستور کار باقی بماند.

 

ماكزن تيوس از حاميان انتخاب امپراتور از سوي سناي روم و كنستانين مخالف اين روش بسيار قديمي روميان بود. به علاوه، ماكزنتيوس پيشنهاد كنستانتين را كه امپراتوري روم به صورت كنفدراسيوني مركب از دوم قسمت غربي و شرقي آن در آيد رد كرده بود وآن را مآلا موجب تجزيه و نابودي روم مي دانست. ماکزنتيوس 28 اکتبرو در جريان جنگ پل "ميلويان" کشته شد.

 

كنستانتين كه ميترائيست بود پس از اين پيروزي سربازانش را جمع كرد و خطاب به آنان گفت كه در اثناي جنگ كه روي به خورشيد كرده بود تا طلب پيروزي كند، صليبي نوراني را مقابل خورشيد ديد و در پي مشاهده اين صليب كه همراه با پيروزي در جنگ بود تصميم گرفته است مسيحي شود و اصراري به مسيحي شدن ديگران ندارد.

 

گرويدن كنستانتين كه نام او برشهر قسطنطنيه (استانبول) گذارده شده است به صدور منشور ميلان در نهم نوامبر (12 روز بعد) مبني بر رسميت يافتن و تحمل شدن مسيحيت در قلمرو روم انجاميد. طبق همين منشور، كساني كه به خاطر مسيحي بودن زنداني بودند آزاد شدند و اموال مصادره شده به صاحبانشان پس داده شد.به اين ترتيب كنستانتين نخستين امپراتور مسيحي روم است. بايد دانست كه روم (ايتاليا) نخستين كشور مسيحي جهان نيست، ارمنستان اولين كشوردر جهان است كه مسيحيت را دين رسمي خود اعلام كرده بود.

 
 

 

كنستانتين اول

 

 
 
 

1922م:علاوه بر جنگ پل «میلیویان»، امپراتور شدن ماکزن تیوس و کشته شدنش و طرح پیشنهاد جنگ با ایران که هر چهار واقعه در چهار 28 اکتبر روی داده بود، در 28 اکتبر 1922 و در دومین روز «پیش به سوی رم» که در این راهپیمایی دهها هزار سیاهپوش (پیراهن سیاه) ناسیونالیست شرکت کرده بودند، پادشاه ایتالیا موسولینی رهبر آنان را رئیس دولت کرد. موسولینی که اعلام کرده بود امپراتوری باستانی روم را احیاء خواهد کرد 28 اکتبر 1940 پس از اینکه دولت یونان حاضر نشد بمانند عهد قدیم گوشه ای از امپراتوری روم باشد، به 530 هزار نظامی ایتالیایی مستقر در آلبانی دستور داد که یونان را تصرف کنند که موفق نشدند و هیتلر متحد موسولینی به یونان نیرو فرستاد و این کشور را اشغال نظامی کرد. نیروهای موسولینی در اجرای برنامه احیاء امپراتوری روم، در سال 1939 آلبانی را تصرف کرده بودند. موسولینی همچنین نیرو به شمال آفریقا فرستاده بود که لیبی و سومالی لند را تصرف کرده بودند. این نیروها بعدا با حمله متقابل انگلیسی ها رو به رو شدند و چون در وضعیتی نامساعد قرارگرفته بودند هیتلر بهترین سپهبد آلمان ـ مارشال اروین رومل ـ را با چند تیپ زرهی به شمال آفریقا فرستاد و ....

 

 

راهپیمایی سیاهپوشان به رهبري موسوليني

 

 

1492م:28 اكتبر سال 1492 كريستف كلمب كه از جانب دولت اسپانيا مامور يافتن راه وصول به هند از طريق درياهاي غرب شده بود به كوبا رسيد. وي قبلا به جزاير آنتيل (باهاماس) رسيده بود.

 

كلمب با مشاهده سواحل كوبا گمان برد كه به ژاپن رسيده است، ولي با مشاهده ساكنان بدون لباس آنجا كه پوستي قهوه اي رنگ داشتند، زود به اشتباه خود پي برد.

 

كوبا از آن روز تا سال 1898 از مستملكات اسپانيا بود. سوغات سفر كلمب از كوبا بذر سيب زميني، گوجه فرنگي و توتون بود كه تا ان زمان در قاره هاي ديگر ديده نشده بودند. پس از انتقال اين سه بذر به اروپا، از اینجا به ساير كشورها منتقل شدند.

 

 

 

1636: دانشگاه هاروارد در كامبريج ماساچوست تحت نام كالج «جان هاروارد» تاسيس شد كه نخستين موسسه آموزش عالي امريكا است و دومين آن دانشگاه «كالج ويليام اند مري» در ويرجينيا است. جان هاروارد يكي از موسسان كالج هاروارد بود.

 

1790: ايالت نيويورك با دريافت 30 هزار دلار از دعاوي خود كه سرزمين «ورمانت» وابسته به آن ايالت است صرفنظر كرد و ورمانت به صورت يك ايالت جداگانه اعلام موجديت كرد.

 

1793: «الي ويتني» در كاروليناي شمالي ماشين پنبه پاك كني (جين) را كه ساخته بود به ثبت رسانيد.

 

1904: انگشت نگاري براي تشخيص هويت رسميت يافت که از دهه آخر قرن بيستم آزمايش DNA وسيله ديگري براي تشخيص هويت شده و بعدا خواندن اعضاي ظاهري بدن توسط رايانه بر آن دو اضافه گرديده است.

 

1918: در پي فروپاشي امپراتوري اتريش كه نتيجه جنگ جهاني اول بود كه خود اتريش مسبب ان بود چك اسلواكي اعلام استقلال كرد

 

1922: موسوليني زمام امور ايتاليا را به دست گرفت.

 

1940: نيروهاي ايتاليا كه در پي اعمال اقتدار باستاني اين كشور بر حوزه مديترانه بودند از طريق آلباني خاك يونان را مورد حمله قرار دادند.

 

1929: براي نخستين بار يك نوزاد در هواپيماي در حال پرواز (برفراز فلوريداي امريكا) به دنيا آمد و از آن پس سوار شدن بانوان حامله در هواپيما داراي ضابطه شد.

 

1962: خروشچف رهبر وقت شوروي پس از سازش با كندي رئيس جمهوري وقت امريكا دستور پياده كردن سكوهاي پرتاب موشك در كوبا و باز گرداندن انها را به شوروي صادر كرد.

تقویم تاریخ -21 آبان

 

324پیش از میلاد:12 نوامبر سال 324 پيش از ميلاد اسكندر مقدوني تصميم گرفت كه برجهانگشايي خود نقطه پايان بگذارد و به همراهانش توصيه كرد كه با دختران بزرگان ايران ازدواج كنند تا ايرانيان آنان را بيگانه ندانند و پس از او از منطقه بيرون نياندازند.

اندكي پس از اين اندرز، نود تن از افسران و مقامات ارشد اسکندر با دختران بزرگان ايران ازدواج كردند. اسكندر مقدوني، خود با رکسانا دختر ساتراپ (استاندار) بلخ = باختر ازدواج کرد.

 

اسکندر که سال بعد (323 پيش از ميلاد) در 32 سالگي در شهر بابل (واقع در جنوب غربي بغداد امروز) درگذشت حملات خود را در سال 333 پيش از ميلاد به قلمرو ايران آغاز كرده بود. وي در سال 330 پيش از ميلاد تخت جمشيد - شاهكار معماري قرون قديم را ويران ساخت.

 

 

رکسانا همسر ايراني اسکندر

 

 
 

1598م:12نوامبر سال 1598 ميلادي (21 آبان) شهر اصفهان يك بار ديگر پايتخت ايران شد. شاه عباس اول تصميم به انتقال پايتخت از قزوين گرفته بود و كار اين انتقال هفت سال طول كشيده بود.

 

پيش از دوران سلطنت شاه عباس، اصفهان در سال 931 ميلادي به تصميم «مرداويز» قهرمان ملي ما كه سوداي احياء امپراتوري ايران باهمه مراسم و آيين هاي باستاني اش را در سر داشت، پايتخت اعلام شده بود. وي نخستين مراسم «سده» پس از ساسانيان را در همين شهر برگزار كرده بود و سخن گفتن و نوشتن، جز به فارسي را ممنوع ساخته بود. طغرل سلجوقي نيز مدتي اصفهان را پايتخت خود کرده بود. در سال 1915 هجری (1294 میلادی ـ زمان سلطنت احمد شاه ) هم تصميم گرفته شد كه اصفهان پايتخت شود كه به علت ورود نیروهای خارجی متخاصم یکدیگر به ایران و تبدیل ایران به گوشه ای از میدان جنگ جهانی اول عملي نشد.

 

به نوشته برخي از مورخان، شاه عباس پس از انجام كودتا بر ضد پدرش و بركنار ساختن او، به اين سبب كه در قزوين، مادرش به دست قزلباشها كشته شده بود، مايل نبود كه درآن شهر بماند و در نخستين فرصت اصفهان را پايتخت قرار داد و با اين كار، در عين حال خود را از دست قزلباشها كه يك سپاه متعلق به چند ايل بودند خلاص كرد و بعدا يك ارتش سراسري (عمومي) براي ايران به وجود آورد. مورخان ديگر، اهميت موقع جغرافيايي اصفهان را كه در مركز كشور و بر سر راههاي تجاري قرار دارد دليل انتخاب آن به پايتختي دانسته اند.

 

درنخستين مراسم رسمي نوروز كه در اصفهان برگزار شد، شاه عباس تاكيد كرده بود كه اصفهان تا ابد پايتخت ايران خواهد بود و دستور داده بود كه در اصفهان به كشورهايي كه در ايران نمايندگي سياسي و بازرگاني داشتند، زمين رايگان داده شود تا براي خود سفارتخانه بسازند و از دولتهاي ديگر خواسته بود كه در اصفهان سفارتخانه و مركز تجاري داير كنند. شاه عباس سپس به آباداني اصفهان پرداخت تا زيباترين شهر جهان شود. وي در اصفهان يك محله تازه براي كساني كه با او از قزوين نقل مكان كرده بودند بساخت كه به "عباس آباد" معروف شده است. شاه عباس كه در هرات متولد شده بود پيش از كودتا بر ضد پدرش، حكمران خراسان بود و در هرات مي نشست. وي از 1588 تا 1629 بر ايران حكومت كرد و کوشش بسيار بعمل آورد تا مرزهاي ايران را به حدود دوران ساسانيان برساند. از کارهاي نظامي مهم دوران او اخراج پرتغاليها از بحرين و سراسر خليج فارس بود.

 

 

يکي از آثار تاريخي دوران صفوي در اصفهان

 

 

1323م:مجلس شوراي ملي در جلسه 21 آبان سال 1323خود به نخست وزير شدن دكتر مصدق ابراز تمايل كرد. وي دو روز بعد با شاه ملاقات و شرايط خود را با او در ميان گذارد كه شاه (که از سوي متفقين غربي اطمينان يافته بود که در صدر کشور باقي خواهد ماند) اين شرايط را نپذيرفت و دكتر مصدق هم از نخست وزير شدن انصراف داد.

 

 

 

1328ش:21 آبان سال 1328 (12 نوامبر 1959) جبهه ملي ايران مركب از احزاب و رجالي كه متعهد به تحقق ايراني كاملا آزاد، دمکراتيک، مستقل، به دور از تحميلات ديگران، طرد نفوذ بيگانگان در امور وطن، لغو هرگونه امتياز و انحصاراعطايي به خارجيان و تامين منافع ملي شده بودند به رهبري دكتر مصدق پا به عرصه وجود گذارد.

 

باكمك همين جبهه، دكتر مصدق نفت ايران را ملي كرد و بناي دمكراسي را در كشور گذارده بود كه براندازي 28 امرداد آن را معكوس ساخت.

 

بسياري از سران اين جبهه در سال 1332 پس از كودتا بازداشت شدند و سالها ممنوع المقام و زير مراقبت بودند. اين جبهه در آبان ماه 1332، پس ازاعلام آغاز محاكمه دكتر مصدق تظاهرات وسيعي را در تهران و شهرهاي ديگر به راه انداخت كه اين تظاهرات به خاك و خون كشيده شد . متعاقب آن نهضت مقاومت ملي تشكيل شد كه دولت وقت عده اي از سران آن را به خارك تبعيد كرد.

 

جبهه ملي در سالهاي 1339 و 1340 بار ديگر قدرت و محبوبيت خود را با تشكيل اجتماع عظيم ميدان جلاليه (پارك لاله امروز) به نمايش گذارد و خواندن روزنامه اطلاعات را که مبلّغ کارهاي دولت و برخي رجال حامي دولت بود تحريم کرد و به مردم گوشزد ساخت: خواندن روزنامه کاري تحميل کردني نيست؛ با نخريدن و نخواندن نشرياتي که در جهت مردم و منافع عمومي آنان نيستند رشد فکري و تمدن خود را نشان دهند.

 

جبهه ملي در سالهاي 1339 و 1340 بار ديگر قدرت و محبوبيت خود را آشگار ساخت و با تشكيل اجتماع عظيم ميدان جلاليه (پارك لاله امروز) آن را به نمايش گذارد و خواندن روزنامه اطلاعات را که مبلّغ کارهاي دولت و برخي رجال حامي دولت بود تحريم کرد و به مردم گوشزد ساخت: خواندن روزنامه کاري تحميل کردني نيست؛ با نخريدن و نخواندن نشرياتي که در جهت مردم و منافع عمومي آنان نيستند رشد فکري و تمدن خود را نشان دهند.

 
 
 

جبهه ملي از سال 1356 خورشيدي (1977 ـ 1978 میلادی) در داخل و خارج كشور به تشديد فعاليت پرداخت و در انقلاب سال 1357 فعالانه شركت داشت. هدف جبهه ملی از این کار برقراري دمكراسي و رعايت كامل و دقيق قانون اساسي سال 1906 بود نه تغيير نظام حكومتي و به همين سبب دولت وقت آمريكا (حكومت كارتر) به جانبداري از مساعي اين جبهه پرداخت. پس از انقلاب، اعضاي اين جبهه و رئيس وقت آن دكتر کريم سنجابي در دولت موقت انقلاب (کابينه مهندس بازرگان ) شرکت كردند و .... در نبرد برسر قدرت که اندکی پس از پیروزی انقلاب آغاز شد و ظاهرا هنوز ادامه دارد؛ ملّیون و ملی ـ مذهبی ها نخستین جناح هایی بودند که برکنار شدند. دکتر سنجابي (به اظهار خودش) چون احساس مي کرد که در وطن تحت فشار است در سال 1982 از ايران خارج و در ژوئيه 1995 در 95 سالگي در آمريکا درگذشت.

 

 

دکتر کريم سنجابي

 

 

1345ش:چهار روز پس از غير قانوني شدن خريد سهام كارخانه ها توسط مقامات دولتي و بستگان درجه اول آنان و منع مداخله حقوق بگيران از صندوقهاي عمومي در معاملات دولتي، 21 آبان ماه سال 1345 خورشيدي لايحه ملي شدن آبهاي كشور به مجلس داده شد.

 

در همان زمان، حقوقدانان در تاييد اين اقدام تاكيد كرده بودند كه مالكيت در اسلام محدود و مشروط است به ويژه در منابع طبيعي و زير زميني.

 

 

 

1965م: 12نوامبر سالروز فوت موسيقدان و ميهندوست نامدار و سازنده آهنگ سرود ملي "اي ايران"، روح الله خالقي است كه در 59 سالگي در سال 1965 (21 آبان 1344) در سالزبوگ اتريش درگذشت، جنازه اش به تهران منتقل و با تشريفات ويژه مدفون شد.

 

خالقي در سال 1906 (1385 هجري) در كرمان به دنيا آمده بود. وي موسيقي را عمدتا نزد علينقي وزيري تحصيل كرده بود. خالقي همچنين فارغ التحصيل رشته ادبيات فارسي از دانشگاه تهران بود. وي در سال 1323 انجمن موسيقي ملي ايران را پايه گذاري كرد. به همت خالقي كه شهرت به ملي گرايي متمايل به چپ، و دوستي ايرانيان با ملل اتحاد شوروي داشت تاريخ دو جلدي «موسيقي ايران زمين» تاليف شد. خالقي در عين حال يك نويسنده بود و براي مجلات و به ويژه مجله «پيام نوين» مطلب مي نوشت.

 
 
 
 

خالقي (به گفته خودش) چون در نصرت الله معينيان احساسات وطندوستانه و در كارهايش پاكدامني و صداقت ويژه مشاهده كرد حاضر شد كه مشاور موسيقي راديو ايران شود و به ايجاد برنامه «گلها» كمك كند كه برخي او را مبتكر اين برنامه مي دانند.

 

خالقي كه بر انواع فرضيه هاي موسيقي و علوم صدا تسلط كامل داشت در زنده كردن موسيقي اصيل ايراني خدمات ارزنده بعمل آورد از جمله توجه به چنگ رودكي. وي بود كه توصيه مي كرد ريشه موسيقي ايراني و واژه هاي گمشده پارسي را بايد در ميان تاجيكها و مردم جنوب روسيه و قفقاز شمالي جستجو كنند.

 

صدها آهنگ جاويدان از خالقي باقي مانده است كه معروفترين آنها آهنگ سرود «اي ايران» است كه شعر آن را «حسين گلگلاب» استاد وقت دانشگاه تهران (و عضو فرهنگستان ايران) سروده است. اين سرود در سال 1323 (1944 و در جريان اشغال نظامي ايران از سوي متفقين) تكميل شد. انگيزه سرودن اين شعر، مشاهده بي حرمتي هاي نظاميان اشغالگر بود كه از تاريخ و تمدن ايرانيان بي خبر بودند و قضاوتشان بر پايه مشاهده وضعيت روز بود.

 

 

روح الله خالقي

 

 

1358ش:مهندس توسلي شهردار وقت تهران در يك مصاحبه مطبوعاتي كه در شماره 21 آبان 1358 روزنامه هاي پايتخت به چاپ رسيده بود گفته بود كه تبليغات غير منطقي كه در تهران خانه، آپارتمان و زمين توزيع مي كنند يك و نيم ميليون روستانشين و ساكنان شهرهاي ديگر را به تهران كشانده و ايجاد مشكلات رفاهي و خدمات شهري كرده است و اضافه كرده بود كه كمك ها بايد به روستاها و شهرهاي كوچكتر شود تا مردم علاقه به مهاجرت پيدا نكنند.

 

در عرف بين المللي شهرهايي را كه بيش از حد متعارف بزرگ شوند شهر ناسالم عنوان داده اند و دولتها در صدد انتقال سازمانهاي خود از آنجا برآمده اند. براي مثال؛ دولت برزيل شهري كوچك و محدود را بنا كرده و پايتخت را به آنجا انتقال داده است.

 

 

 

1979م:جيمي كارتر رئيس جمهوري وقت آمريكا در واكنش به گروگانگيري كارمندان سفارت آن كشور در تهران، 11 نوامبر سال 1979 ( سال1358 خورشيدي) تصميم گرفت که خريد نفت از ايران را متوقف و دارايي هاي ايران در آمريكا را توقيف کند. وي بعدا دستور داد که به ايرانيان ويزاي ورود به آمريکا را ندهند و ويزاي دانشجويان ايراني را - بدون رسيدگي دقيق به ويژه در رفتارشان - تجديد نکنند.

 

 

كاركنان سفارت امريكا در تهران كه در جريان تصرف اين سفارت به گروگان گرفته شده بودند با چشمان بسته

 

 

2008م:12 نوامبر 2008 (22 آبان 1387) وزارت دفاع ايران اعلام کرد که يک موشک دو مرحله اي دو موتوره سوخت جامد را با موفقيت آزمايش کرده است. طبق اين اعلاميه، وزير دفاع هنگام آزمايش اين موشک، در محل حضور داشت. سجيل که توسط سازمان هوا - فضاي وزارت دفاع ايران ساخته شده است از نسل تازه موشکهاي بازدارنده ايران است.

 

 

آزمايش موشک سجيل

 

 

1963م:12 نوامبر سال 1963 كتاب «سيويك كالچر The Civic Culture ــ فرهنگ مدني» تاليف پروفسور گابريل آلموند Gabriel A. Almond و سيدني وربا Sidney Verba كه محتواي آن در جهان به صورت يك فرضيه سياسي شناخته شده و اصول و تعاريف آن رسميت يافته است انتشار يافت كه درباره تكامل دمكراسي و رفتار سياسي بشر است. در اين تاليف مهم، نفوذ افكار ارسطو به خوبي ديده مي شود.

 

طبق اين فرضيه، دمكراسي واقعي بدون درك كامل آن از سوي مردم و مشاركت وسيع و دلسوزانه در آن به وجود نخواهد آمد. بنابراين، مردمي كه از فرهنگ مدني بر خوردار نباشند «دمكراسي واقعي» نخواهند داشت. بايد مردم به دمكراسي وفادار و اصحاب دمكراسي اعتماد مردم را به كارايي چنين نظامي جلب كنند، و تا اين دو اصل تحقق نيابد؛ مردم داوطلبانه آماده دفاع از دمكراسي خود نخواهند بود.

 
 
 
 

طبق اين فرضيه؛ فرصت طلبان سوءاستفاده گر، چاپلوسان و آزمندان سه دشمن اصلي رسيدن مردم به يك «فرهنگ مدني» هستند.

 

اين دو استاد مردم را سه دسته كرده اند : يك دسته كساني هستند كه از دمكراسي و امور حكومت بي اطلاعند و در نتيجه مشاركت واقعي و صادقانه در آن ندارند؛ دسته ديگر اطلاع دارند ولي به دليل بدبيني و يا بي اعتمادي، در امور سياسي جامعه خود غير فعال هستند و دسته سوم كه هم آگاهند و هم فعال.

 

وقتي كه دسته اول به حد اقل خود برسد و دسته دوم نيز فعال شود، جامعه داراي«فرهنگ مدني» خواهد شد كه البته رسيدن به اين هدف آسان نيست و بدون داشتن آموزش وپرورش خوب (مدرسه و رسانه) نيل به آن امكان پذير نخواهد بود.

 

 
 
 
 

Gabriel A. Almond

 

 
 

2004م:آژانس دولتي دارو و غذا در آمريكا ( اف. دي . ا. ) در نوامبر 2004 دارويي را مورد تاييد قرار داد كه تنها براي سياهپوستان نافع است و اعلام داشت كه داروي تازه ساز « بي بيد » ويژه جلوگيري از ابتلاء سياهپوستان به بيماري هاي قلبي است و در افراد ساير نژاد ها از سفيد و زرد و ... تا ثير ندارد و نبايد برايشان تجويز شود. قبلا مشاهده شده بود كه داروهاي « ا. سي. اي ــ اين هيبيتور » كه نقش بزرگي در كنترل بيماري هاي قلبي در مردم داشته اند روي سياهپوستان بي تاثير بودند و با كشف اين حقيقت، پژوهشگران دست بكار شده و از تركيب دو داروي « هايدرالازين » و « ايزو سوربيد دي تيترات » داروي « بي بيد » را ساخته اند كه تنها در كنترل بيماري هاي قلبي سياهپوستان موثر است. اين نخستين بار نيست كه اعلام مي شود داروها بر پايه نژاد ، اقليم و سن؛ متفاوت بايد باشند ، دير زماني است كه رشته هاي تخصصي تازه در مدارس پزشكي به وجود آمده است، مثلا تخصص در درمان بيماري هاي سالمندان، مناطق حاره اي، مناطق خشك، و ....

 

 

 
 
 

1893م:12 نوامبر 1893 مورتیمر دوراند Mortimer Durand و عبدالقیوم نمایندگان انگلستان مسیر خط 2 هزار و ششصد کیلومتری (Durand - Line) را به نام مرز افغانستان با هندوستان انگلستان (پاکستان امروز) به امضای شیریندل خان و عبداللطیف خان نمایندگان امیر عبدالرحمن خان رئیس وقت حکومت افغانستان رسانیدند. قرارداد مربوط به این خط مرزی تعمدا تنها به زبان انگلیسی تنظیم شده بود تا امیر عبدالرحمن که انگلیسی نمی دانست به ماهیت آن پی نبرد و نداند که این خط که توسط مورتیمور دوراند ترسیم شده بود طوایف پشتون را میان افغانستان و هندوستان (امروزه؛ پاکستان) تقسیم و ازهم جدا می کند. اين مرزبندي استعماري که باعث تقسيم پشتونها ميان افغانستان و پاکستان امروز شده است شهرت «خط خونین» یافته است. برای دلخوشی افغانها قرار شد که پشتون های ساکن شرق خط دوراند که بزرگترین شهرشان پیشاور است در ایالت های وزیرستان و سرحد، نيمه خودمختار باشند. این خط چند دهه است که کانون یک بحران جهانی بزرگ شده و جنگ و خونریزی از زمان پیدایش طالبان و القاعده در سرحد و وزیرستان لحظه ای قطع نمی شود و بقاء پاکستان را تهدید می کند. دشمنی پشتونهای افغانستان و پاکستان با انگلستان داستانی طولانی است و کشتار ماه نوامبر 2009 پنج نظامی انگلیسی در منطقه پشتون نشين افغانستان به دست یک پلیس افغان یک نمونه از واکنش و بروز این دشمنی است. پشتون ها در پاکستان «پاتان» نامیده می شوند. افغانستان نامی است که انگلیسی ها در قرن نوزدهم بر ایران خاوری گذاردند و قبلا چنین واژه ای وجود نداشت. در نیمه دوم قرن هجدهم در زمانی که احمدخان درّانی (ابدالی) افسر سابق ارتش ایران در قندهار ادعای استقلال کرد و به هندوستان لشکر کشید واژه ای به نام افغانستان وجود نداشت. احمدخان درپی قتل نادر در کودتای قوچان و در زمانی که کریمخان زند سرگرم سر و سامان دادن به اوضاع بود به قندهار رفته بود.

 

 

Mortimer Durand

 

 

1933م:در اين روز درسال 1933 اعلام شد كه درانتخابات همان هفته آلمان، حزب سوسياليست ملي كارگران (نازي) 92 در صد آراء را به دست آورده است و زمام امور اين كشور را به دست خواهد گرفت. هيتلر رهبر اين حزب بود.

 

تاريخنگاران اين پيروزي شگفت انگيز را كه نقطه عطفي در تاريخ اروپا در قرن 20 به شمار مي ايد نتيجه شعارهايي دانسته اند كه كه آلمانيها از دير باز تشنه شنيدن آن بودند. هيتلر در نطقهاي خود با سر دادن اين شعارها آنان را اميدوار، و به اصطلاح ذوق زده كرده بود. هيتلر مي دانست كه شعارها بايد مرهمي بر زخمهاي مردم باشند، بردلهايشان بنشيند و نظرشان را به گوينده شعار به عنوان نجات دهنده جلب كند.

 

آلمانيها در در قراردادهاي پايان جنگ جهاني اول(نشست هاي فاتحين جنگ در ورساي) تحقير شده بودند و غرامات و تعهدات سنگيني بر انها تحميل شده بود. اقتصاد آلمان فلج شده بود و «مارك» پول ملي آلمان تقريبا بي ارزش شده بود، نظم سابق كه آلماني ها به آن عادت كرده بودند وجود نداشت و احزاب و گروههاي سياسي بر سر و كول هم مي زدند و اميدي به بهبود اوضاع نمي رفت. در اين شرايط تنها با شعارهاي ناسيوناليسي و تحريك احساسات ملي و معرفي فردي به عنوان «منجي» مي توان همگان را جلب و پشت سر او متحد كرد كه هيتلر و حزب نازي موفق به اين كار شده بودند.

 

 

 

2002م:هفتم نوامبر 2002 به مناسبت سالروز انقلاب بلشويكي روسيه (انقلاب اکتبر) دهها هزار تن در خيابانهاي مسكو بر ضد کاپيتاليسم و فساد هاي ناشي از آن بويژه "فساد اقتصادي - اداري" شعار دادند و ماسك زده بودند تا به قول خودشان بوي گند كاپيتاليسم را که پس از فروپاشي شوروي، با نقشه و توطئه غرب در روسيه پديدار گرديده استشمام نكنند.

 

تحليلگران چيگرا همان زمان (از هفتم تا 12 نوامبر 2002) در تفسير اين رويداد نوشته بودند: وعده داده شده بود كه با برچيده شدن كمونيسم در روسيه، توليدات آن همانند صادرات چين بازارهاي جهان را پرکند كه اثري از آن نيست؛ نه اتومبيل و تراكتور، نه ساعت و حتي زير پيراهني. محصولات بنگلادش و سريلانكا در بازار ساير کشورها ديده مي شود ولي از صادرات روسيه اثري نيست مخصوصا در ايالات متحده آمريکا. در عوض، خبر از خرابي بيمارستانها، حرّاج اموال دولت و کارخانه هاي ملي تا گسترش مافيا، اعتياد به مواد مخدر، و حتي ولگردي زنان و ... رسانه هاي غرب را پرکرده است. پس چه شد آن كشوري كه در جنگ دوم ويران شد و افزون بر 26 ميليون كشته داد و خم به ابرو نياورد، اولين انسان را در مدار زمين قرار داد و بمب هيدرژني پنجاه و هشت مگاتني آزمايش كرد، براي مصر سد اسوان و براي ايران كارخانه فولادسازي ساخت و ....

 

برخي از اين تحليگران نوشته بودند که دقيق شدن در رويدادهاي 11 سال اخير (از 1991تا 2002)، هر پژوهشگر را متوجه اين نکته مي سازد که در دهه 1980 بر ضد شوروي که توانست بيش از 45 سال در جنگ سرد دوام آورد و پيشرو فضانوردي و ساخت موشک باشد توطئه شده بود. تعجب در اينجاست كساني كه مي توانند دهها هزار نفر را به خيابانها بريزند و شعار مرگ بر اين و آن بدهند چرا نمي روند اين توطئه را كه در وجود آن ترديد نيست افشاء كنند و روسها و ديگران را روشن سازند تا چشم و گوششان را باز كنند. چرا تا به امروز حتي يک کتاب جامع و روشن در اين زمينه منتشر نشده است و ....

 

اين تحليگران ضمن مرور بر گذشته ولاديمير پوتين، خصلت و افکار او درعين حال نوشته بودند که بنظر مي رسد که وي در دور دوم رياست جمهوري خود و مقامهاي بعدي اش کار مبارزه با فساد اداري - اقتصادي را که دنباله توطئه غرب براي جلوگيري از احياء قدرت روسيه است سرلوحه برنامه هاي خود قراردهد. به باور اين تحليلگران (در نوامبر 2002)، پوتين که قبلا افسر اطلاعاتي بوده و بر روانشناسي روسها مسلط است بعدا تلاش خواهد کرد که ضمن قطع فساد، کاپيتاليسم نوظهور روسيه را هم محدود و روسيه را بارديگر در رديف قدرتهاي بزرگ قرار دهد. اين تحليگران در عين حال هشدار داده بودند که مسکو بايد مراقب نفوذ و رخنه غرب در جمهوري هاي شوروي سابق باشد زيرا غرب از آن بيم دارد که بارديگر به صورتي باهم يکي شوند و اين بار به نام امپراتوري روسيه و يا هر نام ديگر. برنامه کشانيدن آنها به "ناتو" و اتحاديه هاي غرب و يا استقرار پايگاه نظامي و دادن کمک اقتصادي و نظامي از جمله اين برنامه هاخواهد بود.

 
 

 

پوتين

 

 

2004م:نهم نوامبر 2004 گزارش جزئيات پرداخت غرامت آسيب ديدگان از رويدادهاي 11 سپتامبر 2001 آمريكا به اين شرح در رسانه هاي آمريكا انتشار يافته بود:

 
 

شركتهاي بيمه 19 ميليارد و ششصد ميليون دلار ( 51 در صد )، دولت آمريكا 15 ميليارد و هشتصد ميليون دلار ( 42 درصد ) و اعانات مردم و موسسات 2 ميليارد و هفتصد ميليون دلار( هفت درصد).

 
 

دريافت كنندگان:بازماندگان مقتولان و نيز مجروحان غيرنظامي جمعا 8 ميليارد و هفتصد ميليون دلار ( هر نفر سه ميليون و يكصد هزار دلار )، ماموران نجات ( آتش نشاني ، پليس و ...) كه مقتول و يا مجروح شده اند جمعا يك ميليارد و نهصد ميليون دلار ( هر نفر 4 ميليون و دويست هزار دلار )، صاحبان كسب و كار ، دفاتر و مغازه هاي ويران شده و آسيب ديده جمعا 23 ميليارد و سيصد ميليون دلار، كساني كه از رهگذر رويدادهاي هاي 11 سپتامبر مشاعل و محل سكونت خود را از دست دادند جمعا سه ميليارد و پانصد ميليون دلار. كساني كه دچار خسارت عاطفي و افسردگي ناشي از اين رويدادها شده بودند جمعا هفتصد ميليون دلار.

 

به اين ترتيب سهم دريافتي اصحاب كسب و كار و عمدتا كمپاني هاي بزرگ كه در برجهاي دوقلو نيويورك داراي دفتر بودند بيش از ديگران بوده است.

 

غرامت نظاميان مقتول و مجروح در ساختمان وزارت دفاع ، مطابق مقررات نظامي خواهد بود و ارتباط به اين ارقام نخواهد داشت.

 

جمع مقتولان رويدادهاي يازدهم سپتامبر 2001 به استثناي هواپيماربايان، دو هزار و نهصد و نود و هشت تن بوده است.

 

 

صحنه هاي اصابت هواپيما به برج دو قلوهاي نيويورک در 11 سپتامبر2001 و تخريب آنها

 

 

1847: براي نخستين بار در جهان، دکتر جيمز يانگ سيمسونJames Young Simpson (انگليسي) براي بيهوش کردن بيمار جهت انجام عمل جراحي، از کلروفورم استفاده کرد.

 

1866: سون يات سن كه با انفلات خود نظام جمهوري در چين بر قرار ساخت به دنيا آمد.

 

1918: اتريش جمهوري شد.

 
 

1920: پيمان راپيلو Rapillo با هدف رفع مسائل مرزي ايتاليا و يوگوسلاوي (صربستان، کرواسي و اسلونيا) در درياي آدرياتيک ميان اين ملل امضاشد.

 

1927: تبعيد تروتسکي از روسيه عملي شد و استالين در حکومت بدون رقيب شد.

 

1926: شوراي وزيران ايران در جلسه 21 آبان سال 1305 خود كه شهردار تهران هم به آن جلسه دعوت شده بود پيشنهاد دانماركي ها رابراي تاسيس چند خط اتوبوسراني درتهران بررسي كرد.

 

1946: نخستين بانك سواره (اتوبانك) در شهر شيكاگو آغاز بكار كرد.

 

1948: هيدكي توجو نخست وزير ژاپن در زمان جنگ جهاني دوم و شماري از همكارانش به اعدام محكوم شدند.

 

1982: يوري آندروپوف به جاي برژنف كه فوت شده بود رهبر شوروي شد. برژنف دهم نوامبر 1982 درگذشته بود.

 

1996: يک جت بوئينگ 747 خطوط هوايي سعودي در آسمان هند و نه چندان دور از فرودگاه دهلي نو با يک هواپيماي باري قزاقستان برخورد کرد و هردو سرنگون شدند. در اين سانحه 349 تن کشته شدند.

 

2008: طبق يک اطلاعيه رسمي، از مارس 2003 تا نهم نوامبر 2008 چهار هزار و 192 امريکايي در جريان اشغال نظامي عراق کشته شده بودند.

10اسفند

173پیش ازمیلاد:به نوشته مورخان رومي ـ يوناني و ارمني و تطبيق تقويمها، مهرداد يکم ششمين شاه ايران از دودمان اشكاني (معروف به مهرداد بزرگ) يكم مارس سال 173 پيش از ميلاد دراجتماع بزرگان ايران اعلام كرد كه تصميم گرفته است كشور داراي يك قانون لاتغيير (اساسي) شود تا حقوق و تكاليف همه [دولت و ملت] در آن روشن باشد. اين تصميم مهرداد مورد تاييد حاضران در نشست قرار گرفت و ايران داراي دو مجلس شد كه مجموعه آن دو را «مهستان» مي گفتند (مه به كسر «ميم» به معناي بزرگ). انتخاب وليعهد از ميان شاهزادگان، اعلان جنگ و پيشنهاد صلح، بسيج نيرو، عزل شاه درصورت ديوانه شدن و بيماري ممتد و ...، تغيير اشل مالياتها و صدور دستور ضرب سكه با تصوير تازه، تعيين شاهان ارمنستان، تاييد تشريفاتي (ضمني) شاهان پارسي تبار سرزمين پنتوس (منطقه ساحلي جنوب و جنوب شرقی درياي سياه در آناتولي به پايتختي شهر سينوپ) و انتصاب فرمانده كل ارتش براي يك دوره معين و يا مديريت جنگ از جمله اختيارات مهستان بود. در موارد متعدد، مهستان كه مجلسي معادل سناي روم بود شخص شاه را به عنوان فرمانده ارتش، فرمانده جبهه و مسئول لشكركشي تعيين كرده بود.

به نوشته مولفان تاريخ دمكراسي، دردوران اشكانيان (پارتيان ـ خراسانیان) كه علاقه مند به انديشه هاي فلاسفه يونان بودند، ايران از نوعي دمكراسي برخوردار بود. به علاوه، در اين دوره ايالات دوردست؛ ارمنستان و ... خودمختار بودند و لذا ايجاب مي كرد كه پارلمان وجود داشته باشد تا نظر همگان شنيده شود. مورخان رومي ايجاد مهستان را اقتباس ايرانيان از روميان دانسته اند كه باور كردن اين ادعا دشوار است زيرا كه هنگام ايجاد مهستان (173 سال پيش از ميلاد ـ دو هزار و 183 سال پيش) هنوز دولت روم با ايران همسايه نشده بود و برخورد نداشت، هنوز بقاياي اسكندريان برمناطق يوناني نشين و مصر حكومت مي راندند و ....

 

 

تصوير مهرداد يکم بر سکه اش

 

 

1416م:شاهرخ ميرزا گوركاني پسر اميرتيمور و جانشين او در نخستين هفته مارس 1416 (20 روز مانده به نوروز) شهر كرمان را متصرف شد و آن را ضميمه قلمرو پسر خود ابوالفتح ابراهيم حاكم فارس كرد. شاهرخ پس از فتح كرمان به ديدار «شاه نعمت الله ولي» عارف معروف شتافت و از وي استدعاي اندرز كرد. شاه نعمت الله كه در97 سالگي درگذشت در ماهان مدفون است.

 

شاهرخ ميرزا هنگام ترك كرمان جمعي از هنرمندان اين ديار مركب از چند معمار و نقاش را با خود به هرات برد و از آنجا براي ديدار از چين روانه پايتخت اين كشور كرد تا مبادله هنري صورت گيرد. در ميان هيات هنرمندان و استادكاران اعزامي شاهرخ ميرزا به خان بالغ (پكن ـ پايتخت چين)، يك طراح كرماني نقشه قالي هم وجود داشت.

 

اين هيات به رياست غياث الدين نقّاش به سال 1419 ميلادي وارد چين شد و به مبادله مهارتهاي هنري دو كشور پرداخت.

 

 

نمونه اي از سکه هاي شاهرخ ميرزا در موزه

 

 

1317ش:محمد رضا پهلوي وليعهد وقت كه هنوز بيش از 18 سال و 4 ماه نداشت در اين روز از اسفندماه 1317 در راه مصر بود تا با فوزيه خواهر ملك فاروق پادشاه مصر ازدواج كند. وي پنجم اسفند ( 24 فوريه 1939 ) در زماني كه ابرسياه جنگ آسمان اروپا را مي پوشانيد عازم مصر شده بود. وزيران امور خارجه و دادگستري و رئيس مجلس شوراي ملي همراه او بودند. يك هيات مطبوعاتي نيز عازم مصر شده بود تا جريان ازدواج را پوشش خبري دهد. عباس مسعودي ناشر روزنامه اطلاعات كه با اين هيات به مصر رفته بود گزارشهاي مفصل و متعدد از اين رويداد را به قلم خود در اين روزنامه منتشر ساخت. عقد نكاح، 24 اسفند انجام شد و داماد و همراهان 24 فروردين با كشتي به ايران باز گشتند. اين نخستين ازدواج شاه بود كه ديري نپاييد. به باور عوام الناس، انگليسي ها عامل اين وصلت بودند!. پس از اشغال نظامي ايران، از برخي از رجال ايراني هوادار آلمان که بازداشت و تبعيد شده بودند نقل شده است که گفته بودند: لندن از آن بيم داشت که اگر وليعهد وقت با يک شاهزاده خانم افغان ازدواج کند، دو کشور متحد و به گونه اي بارديگر يکپارچه شوند که خلاف سياست قديمي انگلستان بود و چنانچه با دختر يکي از بزرگان ايران پيوند مزاوجت مي بست، بعدا قدرت و مديريت ادارات از دست عوامل قديمي انگلستان خارج و به اين خانواده سپرده مي شد که اين هم به زيان انگلستان بود که مي خواست ايران را در چنگ داشته باشد. ازدواج وليعهد وقت با يک شاهزاده خانم اروپايي و يا دختر يکي از معاريف آن قاره نيز به مدرنيزه شدن ايران کمک مي کرد که لندن خواهان آن هم نبود؛ لذا عوامل لندن موضوع ازدواج با فوزيه را مطرح کردند که خاندان او در دست انگلستان بودند. خانواده آلبانيايي تبار فوزيه از آغاز قرن نوزدهم (زمان محمدعلي پاشا) تا کودتاي ژنرال نجيب (اوايل دهه 1950) در مصر سلطنت داشتند.

 

فوزيه

 

 
 
 
 
 

2008م:ارزش برابري «يورو» پول واحد 16 كشور اروپايي [از 27 کشور] براي نخستين بار در عمر كوتاه خود، در 28 فوريه سال 2008 برابر با 51/1 دلار آمريكا شد. ارزش يورو سه سال پيش از آن، كمتر از دلار آمريكا بود و در فوریه 2010 به دلیل بحران بودجه در یونان (از اعضای گروه یورو) به 36/1 دلار تنزل کرده است.

 

كارشناسان امور مالي، بدهي سنگين آمريكا (12 تریلیون و 442 میلیارد و 885 میلیون دلار در 28 فوریه 2010 و به عبارت دیگر سهم هریک از 307 میلیون و 900 هزار آمریکایی از این بدهی می شود 40 هزار و 410 دلار) و تداوم كسر بودجه اين دولت در سالهاي اخير را از عوامل كاهش بي سابقه ارزش دلار مي دانند. بدهی آمریکا در آخرین روز فوریه 2010 به چین 929 میلیارد با بهره سالانه 40 میلیارد دلار و به ژاپن 766 میلیارد دلار بود. بدهي آمریکاییان به صادركنندگان كرديت كارت ها جمعا به دو تريليون دلار نزدیک شده است (خريد با كارت اعتباري) و اين، دليل كاهش درآمد و افزایش بيكاري و نیز گسترش فرهنگ استفاده از کردیت کارت است که در مورد پاره ای که بی احتیاطی کنند؛ اعلام ورشکستگی و افلاس به دادگاه. معاملات مستغلات در آمريكا راكد شده و بهاي آنها همچنان رو به كاهش است و اين تنزل بها، درآمد دولت از «كپيتال گين» را هم كاهش داده و به علاوه، بانكها و موسسات مالي را با مشكل دريافت اقساط بدهي هاي رهني رو به رو ساخته است.

 

در آخرين روز فوريه 2008، سقوط بهاي سهام ذخاير بازنشستگي کارکنان برخي از موسسات را که در سهام سرمايه گذاري شده است به نصف کاهش داده بود.

 

عكس زير که يکم مارس 2008 گرفته شده بود بهاي بنزين در برخي از جايگاههاي فروش را، هرگالن بيش از چهار دلار نشان مي داد، متوسط بهاي بنزين در آمريكا در اين روز سه دلار و نيم بود. بهاي نفت خام که با بورس بازي روي آن بالا رفته بود از نيمه دوم سال 2008 به تدريج پايين آمد و در آخرين روز فوريه 2009 به يک سوم ژوئيه 2008 کاهش يافته بود و متوسط بهاي بنزين در جايگاههاي فروش در آمريکا زير دو دلار براي هر گالن بود که بعدا دوباره و اين بار به سبب کاهش ارزش برابري دلار بالا رفت:

 
 
 

 

 

1868م:«سوزان انتوني» بانوي آمريكايي كه از اول ژانويه 1868 (142 سال پیش) نشريه «انقلاب» را منتشر كرده بود پس از دو ماه، از اول مارس این سال با دعوت از نويسندگان مبارزي چون «اليزابت ستانتون» نشريه خود را كه در نيويورك انتشار مي يافت به «منادي حق» تغییر نام داد . اين نشريه که كاررا با دفاع از «خواست حق راي در انتخابات براي زنان» آغاز كرده بود سپس به ساير حقوق درخواستی بانوان گسترش داد.

 

اين نشريه كه در 16 صفحه و با هزينه اي برابر 600 دلار براي هر شماره انتشار مي يافت سپس خواستار دستمزد برابر براي كار برابر (صرف نظر از مرد و یا زن بودن) و دادن اهميت به اتحاديه هاي كارگران و اصناف به عنوان مدافعان حقوق اعضاي خود شد. آنگاه خواستار قانونی شدن طلاق شد که در مذهب کاتولیک ممنوع اعلام شده است.

 

اين نشريه در جريان مبارزات خود تا به آنجا پيش رفت كه خواستار انتصاب زنان به كشيشي در كليساهاي كاتوليك شد. هنگامي كه نشريه دچار مسائل پولي شد و سوزان جريان را نوشت؛ برخلاف تصور، مردي به نام «جورج ترين» پرداخت همه هزينه نشريه را بر عهده گرفت.

 

 

سوزان انتوني

 

 

1752م:رومیان عهد باستان بر ماه جاری (تقویم میلادی) که از دهه سوم آن فصل بهار آغاز می شود نام مارتيوس خدای جنگ ( Martius) را گذاردند زیرا که از این ماه از برودت هوا کاسته و لشکرکشی امکانپذیر می شود. رومیان به نام خدای جنگ، در این ماه در اجرای برنامه های تعرضی خود به گونه ای نیرو به منطقه مورد نظر روانه می کردند که نبرد در اواخر بهار و یا فصل تابستان که مشکل سرما نیست و روزها بلندتر است صورت گیرد و بازگردانیدن نیروها در صورت ناکامی تا پائیز انجام می شد. از همان زمان و سالها پیش از میلاد مسیح است که این ماه؛ مارتیوس، مارس و مارچ خوانده شده است. انگلیسی زبانها آن را «مارچ = March» می گویند زیرا که نه تنها تلفظ تغییریافته همان مارس و مارتیوس است بلکه معنای قدم روی سربازان به پیش (پیش به سوی نبردگاه و خط حمله ـ لشکرکشی)را هم می رساند. رومیان به اقتباس از ایرانیان سال نو را از بهار (بیستم و یا بیست و یکم) مارس آغاز می کردند که این وضعیت تا قرن شانزدهم و در انگلستان تا سال 1752 ادامه داشت و از آن پس اول ژانویه آغاز سال میلادی (یونیورسال) قرارگرفته است.

 

 

 

714م:یکم مارس در سال 714 ميلادي اعراب مسلمان كار تصرف اسپانيای جنوبی (اندلس) را تكميل كردند. سپاهيان عرب به فرماندهي طارق بن زياد در ژوئيه سال 711 از تنگه هركول كه از آن پس به نام وي «جبل طارق» خوانده مي شود گذشته، قدم به اسپانيا گذارده بودند و واحدهاي ارتش «رودريك» پادشاه ويزوگت (ژرمن تبار) اسپانيا را شكست داده بودند. نزديك به سه سال طول كشيد تا اسپانياي جنوبي به تصرف عرب آمد كه آن را «اندلس» نامیدند.

 

اعراب مسلمان سالها بعد از اسپانيا وارد فرانسه شدند و تا «پواتيه» در مركز فرانسه پيش رفتند و در آنجا از «شارل مارتل» سردار فرانكها شكست خوردند و به اسپانیا بازگشتند.

 

 

 

2003م:یکم مارس 2003 با سوگند هجده قاضی از چند کشور عضو، دادگاه کیفری بین المللی در شهر لاهه آغاز بکارکرد. این دادگاه در اجرای مصوبه سال 1998 مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شده و عنوان دائمی دارد. این میثاق هنوز به تصویب پارلمانهای 38 کشور از 153 کشوری که مصوبه را امضاء کرده اند نرسیده است. شمار پارلمانهای مصوب میثاق در یکم ژوئیه 2002 از نصاب (نصف کشورهای عضو سازمان ملل به علاوه یک) گذشت و تاسیس دادگاه کیفری بین المللی قطعی شد. هنوز دولتهای ایالات متحده، روسیه، چین و هند این میثاق را تصویب نکرده اند. اهم اختیارات و ماموریت این دادگاه از این قرار است: محاکمه و مجازات مرتکبین جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، کشتار انسان، تعرض و پرونده های ارجاعی از سوی شورای امنیت. این دادگاه تنها به پرونده هایی رسیدگی خواهد کرد که ارتکاب جرم از زمان تاسیس دادگاه روی داده باشد (نه قبلا) و این موضوع در میثاق درج شده است. این دادگاه که از زمان تاسیس تا یکم مارس 2010 چهارده اعلام جرم دریافت داشته و چهار مقام سابق را در زندان خود دارد تنها هنگامی رسیدگی به یک اعلام جرم را آغاز می کند که مطمئن شود دادگاه ملی نتوانسته و یا نخواسته که به آن رسیدگی کند. پلیس بین الملل ضابط این دادگاه است.

 

طرح ایجاد چنین دادگاهی برای نخستین بار در کنفرانس صلح ورسای در سال 1919 به میان آمد و جامعه ملل در سال 1937 در این باره مذاکرات مفصل انجام داد و طرحهای متعدد را بررسی و حتی پیشنویس میثاق تهیه کرد که آغاز جنگ جهانی دوم به فعالیت آن سازمان پایان داد. کمیسیون قوانین بین المللی در سال 1950 پرونده ایجاد دادگاه کیفری جهانی را از بایگانی خارج و مطرح ساخت و سپس مجمع عمومی سازمان ملل کار رسیدگی به آن را برغم اکراه چند دولت آغاز کرد تا در سال 1998 به نتیجه رسید.

 

 

 

2008م:رسانه هاي كشورهاي انگليسي زبان پنجشنبه، 28 فوريه 2008، با انتشار عكس هايي كه به صورت ادغام در زير آمده است خبر داده بودند كه پرينس «هري» پسر وليعهد انگلستان و نفر رديف سوم در صف پادشاهي اين كشور از ماه دسامبر2007 به عنوان يك نظامي انگليسي به افغانستان رفته بود و ااضافه کرده بودند كه قرار نبود رفتن او به افغانستان افشاء شود كه يك خبرنگار استراليايي آن را گزارش كرده! و آفتابي شده بود و چون قضيه برملاء شده بود، منابع انگليسي تعدادي از عكس هايي را كه ازاو در افغانستان گرفته شده بود در اختيار رسانه ها قرارداده بودند تا منتشر شوند!. برخي از اين رسانه ها بمانند اينكه «شق القمر» شده باشد، اين گزارش را درصدر اخبار خود پخش كرده بودند. كشورهاي انگليسي زبان كه عمدتا مهاجرنشينان پيشين انگلستان هستند هنوز به خانواده سلطنتي آلماني تبار آن كشور علاقه نشان مي دهند. در پي انتشار اين عكسها و مخصوصا ويديوي كه او را در حال تيراندازي با مسلل نشان مي داد (به سوي چه كساني؟) و هر عمل آدمكشي (جز جنگ دفاعي) كار يك شاهزاده نمي تواند باشد، «هري» از افغانستان فراخوانده شد.

 

اگر پرينس هري تاريخ افغانستان و بلايي را كه انگلستان در دو قرن گذشته بر سر آن آورده است خوانده بود از آغاز كار هم داوطلب رفتن به آنجا و استقرار نمي شد و ....

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2008م:دميتري مدوديفDmitry A. Medvedev يکي از چهار نامزد انتخابات(يكشنبه دوم مارس 2008) رياست جمهوري روسيه، 48 ساعت پيش از راي گيري وعده داده بود كه تلاش خواهد كرد مصرف الكل در روسيه شديدا كاهش يابد. وي بسياري از مشكلات اجتماعي ـ اقتصادي روسيه را درمصرف الكل اعلام کرده بود كه در اين كار روسها عادت به افراط دارند. مدوديف متولد 14 سپتامبر 1965قول داده بود كه بيش از پيش ثبات را در روسيه برقرار كند و برنامه هاي هشت سال گذشته "پوتين" را ادامه دهد، مبارزه با فساد را تا پاك كردن سازمانها و افراد دنبال كند، به سازمانهاي توليدي استقلال عمل بيشتري دهد و به اصحاب دانش و ابتكار كمك كند تا وابستگي اقتصاد روسيه به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و گاز كاهش يابد.

 

مدوديف گفته بود كه روسيه را به گونه اي نيرومند خواهد كرد كه هيچ قدرتي نتواند به آن آسيب وارد سازد و خواهد كوشيد كه رفتار روسيه در دوران رياست جمهوري او به گونه اي باشد كه قدرتهاي ديگر با روسيه دوستي كنند نه اينكه به آن زيان برسانند. وعده اصلي مدوديف اين بود كه تلاش كند ولاديمير پوتين سمت رياست دولت (نخست وزيري ـ رياست شوراي وزيران) را بپذيرد تا از انديشه و تجربه او همچنان استفاده شود.

 

در آن روز نظر سنج ها پيش بيني کرده بودند که مدوديف برنده انتخابات رياست جمهوري روسيه خواهد بود که چنين شد.

 

مدوديف در آستانه انتخابات روسيه به صربستان رفت و با اسلاوهاي جنوبي در قبال استقلال كوزوو كه پيدابود كار آمريكا، فرانسه، آلمان و انگلستان بوده است همدردي کرد كه سفر او دورنمايي از سياست هاي روسيه در آينده تلقي شده بود.

 

همزمان با سفر مدوديف، پوتين (بعدا نخست وزير) نيز با برخي از سران كشورهاي مشترك المنافع روسيه كه متمايل به غرب هستند در مسكو ملاقات كرد كه اين ملاقاتها هم حساس توصيف شده بودند.

 

اصحاب نظر گفته بودند که که بعداز انتخاب رئيس جمهور تازه هم، پوتين قدرت اصلي روسيه خواهدبود و ترتيبي خواهدداد که پس از دوره پيش رو، بارديگر و براي دو دوره رئيس جمهور شود و لذا رياست جمهوري مدوديف تنها براي يک دوره خواهد بود.

 

مدوديف تحصيلات خود در رشته حقوق را در سال 1990 (سال پيش از فروپاشي شوروي) به پايان برده، والدينش مدرّس دانشگاه بودند و لذا با سختي هاي زندگي آشنا نبوده و در طول حكومت سوسياليستي شوروي سمتي نداشته تا دراين زمينه تجربه و حتي علائق داشته باشد. نيمي از عمر كاري او در تدريس و نيم ديگر به صورت همكاري با شهردار زادگاه خود ـ سن پترزبورگ، معاونت دفتر كاخ كرملين، رياست دفتر ولاديمير پوتين و معاونت نخست وزيري گذرانيده شده است. وي مدتي هم وكيل قضايي در امور شركتها و رئيس شوراي كمپاني دولتي نفت روسيه (گازپروم) بود. مدوديف همچنين از طرّاحان و مجريان بهبود امور مسكن و درمان روسيه بشمار مي رود. از گذشته او چنين استنباط مي شود كه علاقه مند به نوعي اقتصاد آزاد، رفاه ملت و اقتدار جهاني هرچه بيشتر روسيه است.

 

طبق نظر سنجي هاي پيش از روز راي گيري، هفتاد و پنج درصد 109 ميليون راي دهندگان روس به مدوديف ابراز تمايل كرده بودند. معمولا كمتر از هفتاد درصد روسها در انتخابات شركت مي كنند. انتخابات دوم مارس 2008 روسيه داراي چهار نامزد بود: مدوديفMedvedev (حزب وطن)، زيوگانوفZyuganov (حزب كمونيست)، ژيرينوفسكيZhirinovsky (ناسيوناليست) و بوگدانوف Boganov(حزب دمكرات).

 

ليمونوفLimonov (حزب بلشويكهاي ملي) براي نامزد شدن دو ميليون امضاء جمع آوري كرده بود، و ديگر معلوم نشد كه چرا در ميان نامزدها نبود. هرچهار نامزد و همچنين راي دهندگان در مصاحبه با رسانه ها و عوامل نظرسنجي ها گفته بودند كه خواهان اقتدار روسيه و به حساب آمدن وطن آنان به عنوان يك قدرت بزرگ همانند سابق هستند.

 

 

Boganov_Zhirinovsky_Zyuganov_Medvedev

 

 

2009م:«توماس ریکس Thomas Ricks» مولف کتاب با سوژه های نظامی و مقاله نگار واشنگتن پست، در فوریه 2009 دومین کتاب خود درباره اشغال نظامی عراق، علل و پیش بینی نتایج را تحت عنوان «قمار = Gamble» به توزیع داد که رسانه های آمریکا در سه روز منتهي به يکم مارس ضمن نقل بخش هایی از کتاب، با ریکس مصاحبه کرده بودند. «گمبل» در حقیقت دنباله کتاب قبلی ریکس تحت عنوان «Fiasco» است.

 

ریکس 27 و 28 فوریه 2009 در شبکه های تلویزیونی آمریکا درباره کتاب تازه خود توضیح داد و درعین حال به پرسش گزارشگران که نظر اورا پیرامون اعلامیه «باراک اوباما» که تا تابستان 2010 نظامیان رزمی آمریکا ـ جز شماری کم از آنان [35 هزار] را از عراق خارج خواهد ساخت سخن گفت و اظهارداشت که وضعیت کنونی عراق (و ازجمله حضور نظامی آمریکا) ادامه خواهد یافت و پایان آن قابل پیش بینی نیست زیرا که در اصل ـ قرار هم نبوده است پایان یابد بنابراین به نظر او، این وضعیت بعد از انقضای ریاست جمهوری «اوباما» هم ادامه خواهد داشت. تخلیه عراق از نظامیان آمریکایی حرف است. وضعیت عراق در سطح جهان به سیاست ها شکل دیگری داده و محاسبات تازه در خاورمیانه به وجود آورده است و بنابراین ختم آن به آسانی گفتنش و بیان یکی ـ دو جمله نیست. طبیعت استقرار نظامی آمریکا در عراق چیز دیگری است. این یک برنامه قدیمی آمریکا بود که در عراق استقرار یابد و کلید آسیای غربی را به دست داشته باشد و کلید آسیای غربی یعنی کلید جهان. آمریکا می داند که اگر از عراق بیرون برود، دولت دیگری جایش را خواهد گرفت. آمریکا برای ورود بدون مجوّز شورای امنیت به عراق انتقاد جهانی را برخود هموار ساخت. وی گفت باید بدانیم که اگر یک واحد غیر رزمی هزار نفری هم در عراق داشته باشیم به معنای تداوم استقرار است.

 

 

Thomas Ricks

 

 

2003م:در تفسیر مطالب ریکس گفته شده بود که عملیات آمریکا در عراق در حقيقت 45 سال پیش از تعرض بهار سال 2003 و از زمان کودتای قاسم که ماهیت ضد غرب داشت آغاز شده بود؛ کودتاهای بغداد، عملیات نظامی کردها علیه دولت بغداد با تحریک و کمک آمریکا و اسرائیل و همکاری ایران با این دو دولت در آن زمینه، تداوم برخوردهای مرزی عراق با ایران با هدف درحالت خصومت نگهداشتن تهران و بغداد، جنگ هشت ساله (عراق با ايران)، تصرف کویت، تحریم طولانی عراق و ... به خاطر استقرار در این سرزمین کلیدی جهان بود. بنابراین تخلیه کامل صورت نخواهد گرفت و ایرانیان که در اندیشه امنیت مرزهای خود و تجديد احتمالي برخوردهاي دهه هاي 1960 و 1970 هستند این را می دانند. ماهیت و ساختار داخلی عراق بگونه ای نیست که یکپارچه و با یک کلام خواهان تخلیه کامل شود. همیشه در آنجا مسئله قومی ـ مذهبی و تقسیم منافع (نفت) و ترکيب و انتخاب مقامات دولتی بوده و بازهم خواهد بود. ایرانیان نمی خواهند که بحران مرزی دیگری به صورت آنچه را که در سالهای میان 1958 و 2003 مشاهده شد داشته باشند و با توجه به تلفاتی که در دهه 1980 تحمل کردند و زیانهایی را که دادند همه تدابیر را بکار خواهند برد که آن وضعیت بازگشت نکند.

 

 

 

2008م:ازآنجا كه ماه فوريه، هرچهار سال يك بار داراي روز بيست و نهم است (سال 366 روزي ـ كبيسه ـ ليپ يرLeap Year) زيرا كه زمين هر 365 روز و شش ساعت و ... دقيقه دور زدن خورشيد را تكميل مي كند، عادت روزشمارنگاران (كرونيكلرها) شده است كه رويدادهاي 29 فوريه را در يكم مارس تكرار، و يا همه را موكول به يكم مارس (مارچ) كنند و سال جاري ميلادي (سال 2008) يكي از همين سالهاي كبيسه است.

 
 
 
 

بيست و نهم فوريه زادروز «دي براون Dee Brown» يك نويسنده، پژوهشگر و تاريخنگار پركار است كه در سال 1908 در آمريكا به دنيا آمد و در طول عمر 94 ساله خود با شجاعت تمام در دفاع از بوميان آمريكا نوشت. ده كتاب تاريخ، هفت داستان و چهار اثر پژوهشي از او به يادگار مانده است. وي ضمن گزارش جنگ آمريكاييان با بوميان، هموطنان خود را «Expansionism

 

» خوانده است. او نوشته است: قلب مرا در «ووندد ني (محل قتل عام سرخپوستان در داكوتاي جنوبي)» دفن كنيد. دي براون اشعار بوميان آمريكايي را هم جمع آوري كرده است.

 

همچنين در اين روز در سال 1960 يك زلزله شديد شهر اقادير مراكش را ويران و بيش از سه هزار تن را بيجان كرد.

 

از رويدادهاي اين روز تولد زني به نام «آيلين پيتمنAileen Carol Pittman» در سال 1956 از مادري 15 ـ 16 ساله در ايالت ميشيگان آمريكاست كه بعدا مردان متعددي را كشت و نهم اكتبر 2002 اعدام شد. تنها اجساد هفت مرد از قربانيان وي به دست آمده است. چون در كودكي، مادرش اورا رها ساخته بود؛ بعدا كار او به خودفروشي انجاميده بود و پس از مدتي عقده مردها را به دل گرفته بود و در هرجا كه توانسته بود به كشتن آنان اقدام كرده بود تا اين كه درفلوريدا در جريان يكي از اين قتلها به دام افتاده بود و .... درباره كارهاي اين زن فيلم سينمايي و چندين كتاب نوشته شده است.

 
 
 

 

Dee Brown

 

 

1815: ناپلئون بناپارت که از سوی فاتحان به جزیره «Elb» در مدیترانه تبعید شده بود مخفیانه به فرانسه بازگشت. وی دوباره قدرت را به دست گرفت و به جنگ کشورهای مخالف خود که برضد او اتحادیه تشکیل داده بودند شتافت.

 
 

1811: محمدعلي پاشا خديو مقدونیایی مصر با هدف خلاص كردن خود از اشراف مصري بازمانده از دوران «مملوك» ها سران آنان را به كاخ خود براي شركت در ضيافت پسرش دعوت كرد و به نظامیانش دستور داد كه همه آنان را كه نزديك به پانصد تن بودند بكشند. وی سپس به تخريب دژها و تصاحب اموال اشراف دوران حکومت «مملوک» دست زد و به كار آنان پايان داد.

 

1910: یک توده برف (بهمن) که در "کینک کاونتی" ایالت واشنگتن از کوه ریزش کرده بود بر یک قطار مسافربر که از آنجا می گذشت فرود امد و 96 تن را کشت.

 

1912: سروان «البرت بری Albert Berry» افسر ارتش امریکا، برفراز ایالت میسوری از یک هواپیما با چتر از ارتفاع پانصد متری بیرون پرید و پس از 150 متر سقوط آزاد چتر خودرا که 11 متر قطر آن بود بازکرد و برزمین فرود آمد. طبق برخی نوشته ها، وی نخستین چترباز بشمار آمده است و نوشته های دیگر «گرانت مورتون Grant Morton » را نخستین چترباز معرفی کرده و افزوده اند که وی در سال 1911 درآسمان کالیفزنیا از هواپیما بیرون پریده و با چتر فرود آمده بود. با این دو فرود با چتر، فن چتربازی پا به عرصه گذارد.

 

1919: در اجراي دستور لنين تا چنين روزي همه نظاميان روس به استثناي آنان كه مخالف انقلاب بلشويكي بودند و به دولت ايران درخواست پناهندگي داده بودند، از ايران خارج شدند تا بهانه ديگري در دست انگلستان براي تخليه ايران نباشد.

 

1941: یک فرستنده رادیو FM در آمریکا کار خودرا آغاز کرد که نخستین فرستنده غیر آزمایشی از این دست بود.

 
 

1944: دولت ايران به صورت سمبوليك به امپراتوري ژاپن اعلان جنگ داد.

 
 

1950: کلاز فوکس Claus Emil Fuchs فیزیکدان آلمانی در انگلستان به جرم جاسوسی اتمی به 14 سال زندان محکوم شد. وی داوطلبانه اسرار فعالیتهای اتمی مشترک انگلستان، کانادا و آمریکا را در اختیار شوروی گذارده بود تا سلاح اتمی از انحصار خارج شود و صلح جهانی برقرار بماند. وی در سال 1988 در کشور زادگاه خود، آلمان درگذشت.

 
 

1966: حزب سوسياليستي بعث حكومت سوريه را به دست گرفت. يك شاخه ديگر حزب سوسياليستي بعث بعدا حكومت عراق را به دست گرفت.

 

1982: ونرا Venera- 14 سفينه شوروي در ونوس فرود آمد و به مخابره اطلاعات از اين ستاره مظهر زيبايي پرداخت.

 

1992: بوسنی ـ هرزگوینا از اعضای کنفدراسیون یوگوسلاوی اعلام استقلال کرد و زد و خوردهای خونین نژادی در آنجا آغاز شد که مدتها ادامه داشت. تحریک و دست دولتهای عضو «ناتو» در این ماجرا مشهود بود.