سوم ارديبهشت ماه

 

478م:23آوريل سال 478 پيش از ميلاد سران كشور ــ شهرها و جزاير يوناني كه اتحاديه «دلوس» را به منظور مقابله گروهي با تهديدهاي ايران ــ تنها ابرقدرت وقت جهان ــ تشكيل داده بودند اعلاميه اي را امضاء كردند كه در آن آمده بود: وجود يك ابر قدرت در جهان؛ مغاير نظم گيتي، منطق و عقل سليم و منافع ملل است و آنان اين اتحاديه را تشكيل داده اند تا در برابر هرگونه زورگويي بايستند و بدون دغدغه از خطر تجاوز نظامي و تنها ماندن در برابر تعرض، به زندگاني خود ادامه دهند

.

پائوسانياس كه از ايران پول مي گرفت

 

مورخان يوناني و بعدا رومي، بخشهايي از اين اعلاميه را در تاليفات خود آورده اند. «دلوس» نخستين اتحاديه ملل كوچك در برابر يك دولت بزرگ در طول تاريخ بشمار مي رود.

 
 

پس از تشكيل اتحاديه «دلوس» بدون شركت اسپارت، ايران از اين وضعيت استفاده كرد و هنگامي كه ميان اسپارت و آتن جنگ در گرفت، به رساندن پول و كمك نظامي و تجهيزات به اسپارت پرداخت و به دست اسپارتي ها استقلال آتن را نابود ساخت و از همين زمان مورخان يوناني واژه «امپرياليست» را براي توصيف ايران بكار بردند. زد و خوردهاي اسپارت و آتن كه توسيديدس مورخ آن عصر، شرح آنها را نوشته است در تاريخ به جنگهاي «پلوپونز» معروف شده اند.

 
 

 

آريستيدس مبتكر اتحاديه دلوس

 

 
 
 

1514م:23 آوريل سال 1514 قشون عثماني اردوي آمادگي خود را برپا كرد تا با همه امكانات و در راس آن سلطان سليم يكم به سوي ايران به حركت درآيد و دولت نوبنياد ايران به رهبري شاه اسماعيل صفوي را كه مي رفت تا امپراتوري ساسانيان را احياء كند نابود سازد. برخورد دو نيرو 23 اوت (درست چهار ماه بعد) در چالدران نزديك خوي صورت گرفت .

 
 

 

سليم يکم

 

 
 

1920م:تروتسكي كميسر ارتش سرخ (نيروي نظامي بلشويكهاي روسيه) 22 آوريل 1920 چند واحد ضربتي را با كشتي روانه بندر انزلي كرد تا انگليسي ها را از شمال ايران برانند.اين نيرو تا پايان ارديبهشت 1299 ماموريت خود را پيروزمندانه به انجام رسانيد.

 

 زماني كه كميسر ارتش سرخ بود

 

 
 

1941م:روزنامه هاي لندن از طريق انتشار مقاله و خبر در شماره هاي 22 ، 23 و 24 آوريل سال 1941 خود رضا شاه را متهم به هواداري و نزديك شدن كامل به دولت وقت آلمان (حكومت حزب ناسيونال سوسياليست كارگران به رهبري هيتلر ) كرده بودند. ظاهرا اين هشدار به موقع را به گوش رضا شاه نرسانده بودند تا گوش به زنگ باشد و ايران را براي مقابله با پيش آمدهاي احتمالي آماده كند.

 

مقامات نزديک به دربار، در برابر پرسشهاي رضا شاه كه چه خبر است؟. پاسخ مي دادند: خاطر مبارك آسوده باشد!.

 

 

رضاشاه

 

 

1330م:ايرانيان درارديبهشت 1330 در سوك درگذشت محمدتقي بهار ــ ملك الشعراء خود ــ نشسته بودند كه در آغاز اين ماه در 67 سالگي فوت شده بود. بهار در عين حال يك دولتمرد و سياستمدار، و مدتي هم وزير فرهنگ وطن بود.

 

 

ملك الشعراء

 

 

1969م:23آوريل 1969 (سوم ارديبهشت 1348) ايران و عراق در آستانه يك جنگ تمام عيار قرار گرفته بودند. دولت ايران به ارتش آماده باش داده بود و جنگ تبليغاتي دو كشور به اوج خود رسيده بود. همزمان با اعلام آماده باش ارتش، مين باشيان به فرماندهي نيروي زميني و فريدون جم به رياست ستاد ارتش منصوب شده بودند.

 
 
 

 

 

1917م:لنين ( ولاديمير ايليچ ) 22 آوريل 1917 و شش روز پس از بازگشت از تبعيد به وطن ــ در زادروز خود ــ بيانيه اي منتشر ساخت كه جامعترين تعريف از اختلاف طبقاتي به شمار آمده است.

 

در مقدمه اين بيانيه چنين آمده بود: جدا سازي مردم از هم در يك جامعه كه از دير زمان «كلاس» خوانده شده است عامل اقتصادي دارد و ثروت است كه اين كلاس ها را به وجود مي آورد.لنين در بيانيه 16 آوريل 1917 خود كه آن را پس از بازگشت از تبعيد 11 ساله صادر كرده بود كاپيتاليسم و آزمندي دولتهاي توانمند را عامل جنگ جهاني اول خوانده بود كه نتوانسته بودند بر سر چاپيدن كشورهاي ضعيفتر و بلعيدن مواد خام و كارگر ارزان سرزمين ها به سازش برسند.

 

لنين جنگ بر سر استثمار و گسترش منطقه نفوذ را يك بيشرمي گستاخانه و جنايت نسبت به بشريت خوانده بود.لنين 22 آوريل 1870 به دنيا آمد و 54 سال عمر كرد.

 

 

لنين

 

 
 

1893م:23 آوريل سال 1893 مردان بالغ بلژيك اجازه يافتند نماينده انتخاب كنند و اين نمايندگان تشكيل پارلمان و شوراهاي شهر دهند و به نمايندگي از جانب آنان حكومت كنند. تعيين نخست وزير و تاييد انتصاب وزيران هم در اختيار پارلمان قرار گرفت.

 

در همان زمان به راي دهندگان بلژيكي تاكيد شد كه با چشم باز آراء خود را به صندوقها بيندازند و در انتخاب نماينده تحت تاثير تبليغات و تلقين ديگران قرار نگيرند و گرنه منظور از دمكراسي و راي مخفي تحقق نخواهد يافت. به راي دهندگان (از طريق ارسال بخشنامه و اعلاميه) همچنين تاكيد شد كه مهمترين كار پارلمان و شوراي شهر وضع ماليات و عوارض است كه از جيب آنان خارج مي شود و اگر در انتخاب نماينده دقت نكنند، مسئول اين سهل انگاري خودشان خواهند بود و پس از انتخاب نماينده اعتراضشان به كارهايي كه او به نام آنان انجام خواهد داد موثر واقع نخواهد شد، مگر در روز انتخابات بعدي. آنان تنها مي توانند كه دوباره آن نماينده را انتخاب نكنند و دمكراسي يعني همين، اما توجه داشته باشند كه دو سال و يا بيشتر، براي آزمايش يك نماينده زماني طولاني است و اشتباهات او در اين فاصله ممكن است جبران ناپذير باشد، بنابر اين؛ هم اكنون دقت كنند و با چشم بسته راي ندهند.

 
 
 

 

 

1818م:23 آوريل زادروز جيمز آنتوني فرود James Anthony Froude مورخ بنام است که در سال 1818 به دنيا آمد.

 

«فرود» كه «تاريخ آنگلو ساكسون ها» و «الهه انتقام» مهمترين تاليفاتش هستند نكته هاي جالب و آموزنده متعدد دارد

 
 
 
 

 

جيمز آنتوني فرود

 

 

1616م:ميگوئل دو سروانتس ساودرا نويسنده «دون كيشوت» و ويليام شكسپير نويسنده هاملت و «رومئو و ژوليت» 23 آوريل سال 1616 ديده از جهان فرو بستند، شكسپير درست در پنجاه و دومين زادروزش درگذشت!. سروانتس اسپانيايي، و شكسپير انگليسي بود و هر دو در نوشتن نبوغ داشتند.

 

شكسپير

 

سروانتس

 

 
 
 

1500م:پدرو آلوارز كابرال دريانورد پرتغالي كه آرزويش ثروتمند شدن خود و توانمند ساختن وطنش پرتغال بود 23 آوريل سال 1500 ميلادي به سرزميني در قاره آمريكا رسيد كه چون داراي جنگلهاي درخت برزيل (چوب سرخ) بود نامش را برزيل گذارد و پس از يك توقف هشت روزه، اول ماه مه آنجا را ملك شخصي پادشاه پرتغال اعلام داشت و با نصب يك پرچم پرتغال و يك صليب چوبي كه همانجا ساخته شده بود آن سرزمين پهناور و مسكون را به همين آساني متصاحب شد.

 

كابرال

 

 
 

2003م:طبق يك بولتن رسمي، پليس آمريكا در آوريل 2003 در كاليفرنيا يك جاسوس دوجانبه را كه زني است 49 ساله بود دستگير كرده بود و به قاضي سپرده بود. اين زن متهم شده بود در حالي كه خبر چين سازمان امنيت داخلي آمريكا بود و از اين بابت جمعا يك ميليون و هفتصد هزار دلار دستمزد دريافت كرده بود براي چين هم جاسوسي مي كرد.

 
 
 
 
 

 

    كاترينا لئونگ

 

 
 
 

0: توتموس سومTuthmose III در چنين روزي (طبق محاسبات تقويمي!) در سال 1479 پيش از ميلاد به عنوان ششمين فرعون سلسله هجدم مصر باستان زمام امور اين كشور را به دست گرفت، ولي چون مادرش ملكه (زن اصلي فرعون متوفا) نبود تا با خواهر خود كه از ملكه به دنيا آمده بود ازدواج نكرد!، پادشاهي او برسميت شناخته نشد. وي كه گورش در وادي فراعنه (لوكسور) به دست آمده است در طول سلطنت خود سوريه و سودان (نوبي) را تصرف كرد و بر قلمرو مصر افزود.

 

 
 

توتموس سوم

 

 

34: طبق محاسبات اسحق نيوتن در اين روز مسيح مصلوب شده است.در اين كه كدام روز از ماه آوريل اين حادثه روي داده نظرات مختلف است.

 
 

1348: دادن لقب شواليه Knighthood ( سر ) در انگلستان برقرار شد.

 

1398: امير تيمور آهنگ تصرف هند كرد و 17 دسامبر همين سال پس از غلبه بر ارتش 50 هزار نفري سلطان هند وارد دهلي شد و آن را غارت كرد و ويران ساخت.

 

1838: نخستين كشتي كه با قوه بخار حركت مي كرد عرض اقيانوس اطلس را طي كردو از اروپا خود را به نيويورك رسانيد.

 

1867: ويكتوريا پادشاه انگلستان و ناپلئون سوم پادشاه فرانسه ــ هر دو ــ طرح ساختن تونل درياي مانش را رد كردند كه در نيمه دوم قرن 20 ساخته شد.

 

1891: يهوديان از مسكو اخراج شدند.

 

1898: دولت اسپانيا پس از دريافت التيماتوم دولت آمريكا بر سر كوبا متقابلا به‌آن دولت اعلان جنگ داد.

 

1920: در جريان تقسيم مستملكات عثماني ، عراق و فلسطين سهم انگلستان و سوريه و لبنان سهم فرانسه شد!.

 

1922: ( 1311 ) :فيصل پادشاه ساخت انگلستان در عراق براي يك ديدار رسمي و ملاقات با رضا شاه وارد خاك ايران شد.

 

1941: ارتش يونان تسليم شد و اين كشور به تصرف آلمان در آمد و دولت انگلستان پادشاه يونان را با هواپيما به مصر منتقل كرد.

 

1941: شهر بلگراد به دست آلمان افتاد.

 

1949: شهر نانژينگ به دست نيروهاي مائو افتاد.

 

1952: خط لوله انتقال نفت عراق از كركوك به بانياس سوريه (ساحل مديترانه ) پايان يافت.

 

1956: ديوان عالي آمريكا راي داد كه جدايي نژادي در اين كشور مغاير قانون اساسي است.

 

1965: شوروي نخستين ماهواره مخابراتي خود را در مدار زمين قرار داد.

 
 
 

1993: مردم اريتره در يك رفراندم راي به جدايي از اتيوپي دادند.

6 ارديبهشت

تقویم تاریخ 6اردیبهشت


 
280م:در پي چند شكست نظامي روم از ايران و قتل دو امپراتور اين كشور كه در صدد جنگي ديگر با ايران بر آمده بودند، «ماركوس پروبوس» امپراتور تازه روم به بهرام دوم شاه ساساني ايران پيشنهاد امضاي يك پيمان صلح داد كه بهرام به سبب مشكلاتي كه در خاور ايران داشت - در اين روز از آوريل 280 ميلادي اين پيشنهاد را پذيرفت، اما قراردادي امضاء نشد.


 

1918م:در اين روز در سال 1918 كنسول انگلستان در شيراز به مردم استان فارس شديدا اخطار كرد كه از احساسات ضد انگليسي و دشمني با انگلستان دست بردارند كه ادامه آن برايشان عواقب وخيم دربرخواهد داشت.

 

اين التيماتوم نتيجه عكس داد و ديري نگذشت که عشاير و مردم فارس علنا و مسلحانه با انگلستان وارد مخالفت و مبارزه شدند.

 

 

 

1921م:26 آوريل 1921 نخستين سفير روسيه شوروي وارد تهران شد، خود را فرستاده خلق روسيه معرفي كرد و با خاطره بدي كه ايرانيان از تزارها داشتند مورد استقبال بي سابقه مردم و دولت ايران قرار گرفت. وي در نخستين هفته ورود به تهران، از زندان مرکزي شهر و گورستان تهران ديدن کرد زيرا که به خواست دولت تزاري، درگذشته بسياري از ايرانيان مبارز بازداشت و يا مقتول شده بودند.

 

 

 

1305ش:دو روز پس از تاجگذاري رضا شاه، بي سيم قصر ( معروف به بي سيم پهلوي، واقع در خيابان شميران، چهار راه سيد خندان امروز) كه دكلهاي آن هنوز از آن زمان باقي مانده است ششم ارديبهشت 1305 گشايش يافت و ايران مجهز به مخابرات (تلگراف) بدون سيم شد.

 

14 سال بعد، در چهارم ارديبهشت راديو تهران در همين محل و با استفاده از دو فرستنده 20 كيلو واتي و دو كيلو واتي موجود ويژه ارسال تلگرام آغاز بكار كرد.

 

 
 
 

1330ش:ششم ارديبهشت 1330 (26 آوريل 1951) دولت انگلستان به ايران اخطار داد كه پافشاري در اجراي قانون ملي كردن نفت عواقب بس ناگوار براي اين كشور در برخواهد داشت. چند ساعت بعد حسين علاء از نخست وزيري كناره گيري و روز بعد مجلس به نخست وزير شدن دكتر مصدق ابراز تمايل كرد و رئيس دولت شد و اجراي قانون ملي شدن نفت، برقراري حكومت قانون، رعايت آزادي ها و حقوق انساني ايرانيان، اصلاح قانون انتخابات، آزادي زندانيان سياسي، اصلاح امور اداري ـ قضايي و انتصابات بر پايه كارشناسي و شايستگي، قطع هرگونه اعمال نفوذ و توصيه و تشبث (پارتي بازي) در امور دولتي و ... را سرلوحه برنامه هاي خود اعلام داشت.

 

همزمان با اخطار انگلستان به ايران و ساعاتي پيش از نخست وزير شدن دكتر مصدق در سال 1330، انبار مهمات ارتش در فارس منفجر شد و يك سوم كل اسلحه و مهمات ايران از جمله شصت هزار تفنگ و توپ از دست رفت!. در پي وقوع اين حادثه كه سوء ظن به خرابكاري مي رفت؛ رئيس تسليحات ارتش، فرمانده لشكر فارس و عده اي ديگر مورد سوء ظن قرار گرفتند و بازداشت شدند. در گزارش روزنامه هاي ملي گرا در اين باره، عبارت «اشاره لندن به خائنان وطن» به چشم مي خورد.

 
 
 
 
 
 

 

1966م:بامداد 26 آوريل 1966 (پس از نيمه شب 25 آوريل و شب هنگام) زمين لرزه اي به شدت هفت و نيم ريشتر شهر تاريخي تاشكند در فرارود را ويران ساخت. اين شهر در سال 1219 ميلادي هم توسط خان مغولان (چنگيز) ويران شده بود. 24 سده پيش در دامنه كوههاي گلستان، يك آبادي از استاندارد «ده» در مقياس دوران هخامنشي بزرگتر شد و به صورت «كند» درآمد كه در پارسي به معناي شهر كوچك (تاون در زبان انگليسي) است.


 

1895م:رودلف هس Hess ، زماني معاون هيتلر، 26 آوريل 1895 به دنيا آمد و 17 اوت 1987 در نود و دوسالگي! در «اشپاندائو» ـ زندان فاتحان آلمان ـ خود را حلق آويز كرد. وي سالها تنها زتداني اين زندان پر هزينه بود كه در برلين قرار داشت. هنوز به درستي روشن نيست كه يك زنداني با دهها مامور مراقب چگونه در 92 سالگي موفق به دار زدن خود شده بود!. زندانبانان گفته اند كه «هس» قبلا هم چهار بار اقدام به خودكشي كرده بود (عذر بدتر از گناه!). وي به زندان ابد محكوم شده بود. «هس» از 1941 كه با چتر در انگلستان فرود آمده بود تا به اين دولت پيشنهاد صلح دهد زنداني بود و و با اين از زمان دستگير شدن، در جنگ مداخله نداشت به جرم ارتكاب جنايت جنگي محكوم شده بود. وي در دادگاه حاضر به ابراز ندامت نشده بود. «هس» در دهه 1920در زندان باهيتلر همسلول بود و هيتلر در همان جا كتاب خود «ماموريت من» را به او ديكته كرده بود.

 

 

رودلف هس

 

 

1951م: 26آوريل1951،هشت ماه پس از آغاز جنگ كره و بعد از چند پيروزي كمونيستها و ورود داوطلبان چيني به خاك كره براي كمك به شمالي ها و دلايل ديگر، برکناري ژنرال مك آرتور سرفرمانده نيروهاي مسلح آمريکا در خاور دور از همه سمتهاي نظامي اش عملا تکميل شد و ژنرال ريجوي جاي او را گرفت. هري ترومن رئيس جمهور وقت يازدهم آوريل دستور اين عزل و نصب را داده بود .

 

مك آرتور


 

1915م:بكار بردن گاز سمي به عنوان يك جنگ افزار از 1915 و دومين سال جنگ جهاني اول و معروف به جنگ اروپايي ها معمول شده است. 26 آوريل (روزي چون امروز) رسما تاييد شد كه آلماني ها از چهار روز پيش از آن ــ 22 آوريل 1915ـ در جبهه غرب ( بلژيک) از اين نوع سلاح بر ضد نيروهاي طرف مقابل بكار برده بودند.

 
 
 

 

سربازان انگليسي در آوريل 1915پس از اين كه با گاز كلرين مورد حمله قرار گرفته بودند

 

 
 
 
 

2003م:جمهوري خلق كره 26 آوريل 2003 رسما اشاره كرد كه در زرادخانه خود داراي سلاح اتمي است و با اين عمل، دولتهايي را كه مي كوشيدند آن دولت را از توليد چنين جنگ افزاري باز دارند در برابر كار انجام شده قرار داد و وزيرامور خارجه آمريكا در نخستين واكنش خود گفت كه كره شمالي نمي تواند آمريكا را بترساند و باج خواهي كند.

 
 

 

 

2006م:اواخر آوريل 2006 و در جريان بحث بر سر ردّ و يا تاييد اعضاي پيشنهادي كابينه افغانستان معلوم شد كه پنج تن از وزیران پیشنهادی از جمله دادفر سپنتا در دهه های 1980 1990 (حكومت كمونيستها، بعدا مجاهدين و سپس طالبان) كه از وطن خارج شده بودند به تابعيت كشورهاي ديگر درآمده و گذرنامه بیگانه داشتند.

 

در پی افتادن عراق به دست ارتش آمریکا هم بسیاری از «خود ـ تبعیدی» های عراقی و بعضا «به تابعیت دولت بیگانه درآمده» به زادگاه بازگشتند و در اینجا صاحب مقام شده بودند. این دو موضوع بحثی بین المللی را پیش کشیده است که دارد هر روز گسترده تر می شود. کاهش درآمد ایالت ها و شهرهای آمریکا که به پناهندگان کمک مالی می کرده اند کاهش یافته و در نتیجه در دادن این کمک دقّت بیشتر تا سرحد جستجوی ماهیت واقعی پناهندگان و کشف احیانا تقلّب در پرونده ها می کنند.

 

 

دادفر سپنتا


 

1607: انگليسي هايي كه با كشتي به آمريكاي شمالي رسيده بودند در منطقه اي كه نامش را «كيپ هنري Cape Henry» گذاشتند از كشتي پياده شدند. كيپ هنري در ايالت ويرجينيا واقع است.

 
 

1711: سپكتيتور Spectator كه گفته مي شود نخستين مجله جهان به زبان انگليسي است نخستين شماره خود را منتشر كرد وجوزف اديسون نخستين ناشر آن در سرمقاله اش نوشت كه مي خواهد آموزگار همه مردم باشد. از همين رو مهمترين وظيفه جرايد « آموزش عمومي» شناخته شده است.

 

1755: نخستين دانشگاه روسيه در مسكو تاسيس شد.

 
 

1828: روسيه برسر كشتار يوناني ها به عثماني اعلان جنگ داد.

 
 

1914: دبليو. اج. كارير دستگاه اركونديشن (هواخنك كن) را كه اختراع كرده بود به ثبت داد.

 

1929: براي نخستين بار يك هواپيماي مسافربر فاصله انگلستان تا هند را بدون توقف بين راه طي كرد.

 

1951: آمريكا شش سال پس از جنگ جهاني دوم با ژاپن پيمان صلح امضاء كرد و ژاپن حاكميت خود را باز يافت. بعدا ميان دو كشور يك قراردادامنيت مشترك امضاء شد.

 

1968: دانشجويان آمريكايي مخالف جنگ ويتنام ساختمان اداري دانشگاه دولتي اهايو را اشغال كردند.

 

1970: بيش از دويست هزار آمريكايي مخالف جنگ ويتنام در شهر هفتصد هزار نفري واشنگتن راهپيمايي كردند .

 

2003: كاهش علاقه به مسافرت باهواپيما؛ نخست به خاطر تروريسم، بعدا جنگ با عراق و در چند ماه اول سال 2006 بيماري ذات الريه ناشناخته «سارس» شركتهاي هواپيمايي آمريكا را در مضيقه مالي شديد قرارداده بود. آمريكن ارلاينز 26 آوريل 2003 اعلام داشت كه در سه ماه اول اين سال يك ميليارد و 40 ميليون دلار از دست داده بود.

7ارديبهشت

 

53پیش ازمیلاد:اواخر آوريل سال 53 پيش از ميلاد، ايران و روم در آستانه جنگ كارهه (حّران) قرار داشتند كه «دوپوي» در صفحه 129 تاليف خود ــ تاريخ جنگ ــ از آن به عنوان قاطعترين نبرد نظامي بشر در قرون قديم نام برده است. در اين جنگ، كراسوس كنسول اول روم كشته شد و از ارتش آن كشور كمتر از پنج هزار تن موفق به فرار شدند.

 
 
 
 
 
 
 

 

از راست به چپ: پلوتارك كه در باره اين جنگ نوشت --- كراسوس كه در اين جنگ كشته شد

 

 

847م:يعقوب ليث صفار كه از جوانی در سر هواي احياء استقلال ملی و سپس امپراتوري ايران را داشت براي رسيدن به اين هدف و اجراي گام به گام برنامه هاي خود، مصلحت ديد كه با حاكم اعزامي خليفه عباسي به سيستان كار كند. اين همكاري مصلحتي كه از آوريل 847 ميلادي آغاز شده بود پنج سال طول كشيد و پس از آن، يعقوب راه خود را با تصرف شهر زرنگ (واقع در افغانستان امروز ـ افغانستان نامی است که انگلیسی ها بر ایران خاوری گذارده اند) جدا ساخت. وي سپس تا لحظه واپسين عمر خود به آزاد کردن ساير مناطق ايران و احياء استقلال ملي ادامه داد و جايگاه رفيعي برای خود در تاريخ ايرانزمين به وجود آورد.

 

 

 

1909م:27 آوريل 1909 چند واحد ارتش روسيه به بهانه محافظت از جان و مال خارجيان مقيم تبريز! وارد اين شهر شدند و مداخله مستقیم در امور آذربايجان از این زمان آغاز شد و تا پیروزی انقلاب اکتبر 1917 ادامه یافت.

 

روسيه و انگلستان طبق موافقتنامه آگوست 1907 معروف به سازش سن پترزبورگ ايران را ميان خود به دو منطقه نفوذ تقسيم كرده بودند و بنابراين، به زعم آن دو دولت فرستادن نيرو به ايران كاري خلاف قاعده نبود!. سازش سن پترزبورگ با میانجیگری فرانسه حاصل شده بود تا آخرین مانع راه تحقق اتحاد نظامی سه دولت در برابر آلمان و یارانش برداشته شود. اتحاد نظامی انگلستان، روسیه و فرانسه زمینه را برای آغاز جنگ جهانی اول معروف به جنگ بزرگ و جنگ اروپاییان آماده ساخت که بر سر استعمار سرزمین های دوردست با هم رقابت داشتند.

 
 

 

 

1928م:سی ام اپریل 1928 دولت وقت «دکتر والدر» سويسي را براي اداره خزانه داري ايران استخدام كرد. هفته پيش از آن، دكتر «كورت ليندن بلات» آلماني براي رياست بر بانك ملي ايران استخدام شده بود. هر دو، در نیمه دوم ماه می وارد تهران شدند. قبلا براي اداره خزانه داري ايران از آمريكا كه كشوري بیطرف بود و از ورود به صحنه سياست جهان پرهيز داشت كارشناس استخدام مي شد ولی دولت روسیه با استخدام کارشناس امور مالی از آمریکا هم موافقت نداشت زیرا قبلا یک کارشناس آمریکایی چند مالک هوادار روسیه (فئودال) را مجبور به پرداخت مالیات ساخته و چند فئودال دیگر را تهدید به حرّاج اموال کرده بود.

 

 

 

1938م:رضاشاه پهلوي 27 اپریل 1938 باخشم تمام فرهنگستان ايران را كه از عمر آن درست 3 سال مي گذشت به دليل تنبلي اعضاء آن، كه هركدام مشاغل ديگر داشتند تعطيل كرد و دو هفته بعد (21 ارديبهشت) فرهنگستان تازه اي به رياست وزير فرهنگ وقت و 24 عضو ثابت ايجاد كرد.

 

 

1330ش:در پي انتشار اخبار مربوط به انبار مهمات ارتش در فارس، در اين روز از سال 1330 هجري خورشيدي رئيس تسليحات ارتش، فرمانده لشكر فارس و عده اي ديگر که مورد سوء ظن قرار گرفته بودند، دستگير و بازداشت شدند. از همان لحظه انفجار اين انبار، ترديد به خرابکاري و احيانا توطئه خارجي در آن وجود داشت.

 

همزمان با اخطار انگلستان به ايران و ساعاتي پيش از نخست وزير شدن دكتر مصدق در سال 1330 ، انبار مهمات ارتش در فارس منفجر شده و يك سوم كل اسلحه و مهمات ايران از جمله شصت هزار تفنگ و توپ از دست رفته بود.

 

 

 
 

1332ش:در اين روز در سال 1332 جنازه سرتيپ افشار توس رئيس شهرباني كل كشور كه شهرت وفاداري به دكتر مصدق را داشت و از اول ارديبهشت ناپديد شده بود در غار تلو در بلندي هاي شمال تهران كشف و متعاقب آن گروهي از افسراني كه دكتر مصدق آنان را بازنشسته كرده بود به اتهام ربودن و شكنجه و قتل او دستگير و بازداشت شدند.

 

پس از برانداخته شدن حكومت دكتر مصدق با کودتاي 28 امرداد 1332، با اين كه پاره اي ازمتهمان اعترافهايي كرده بودند، براي همه آنان قرار منع تعقيب صادر و پرونده بسته شد!.

 

 

افشارتوس

 

 

1357ش:ششم و هشتم ارديبهشت 1357 (سال انقلاب) رونالد ريگن و مارگارت تاچر دو سياستمدار محافظه كار آمريكا و انگلستان كه هر دو بعدا رئيس دولت شدند، متعاقب هم، در تهران با شاه، جمشيد اموزگار نخست وزير وقت و مقامهاي ديگر ازجمله هوشنگ انصاري وزير نفت ملاقات و مذاكره كردند. شخص شاه با كارتر رئيس جمهوري وقت آمريكا و نيز نخست وزير وقت انگلستان از حزب كارگر ميانه خوبي نداشت. دوستان آمريكايي شاه عمدتا از سران حزب جمهوري خواه آمريكا بودند. تاچر در سمت رهبر حزب محافظه كار انگلستان وارد تهران شده بود و سفر او سه روز طول كشيده بود.

 

 

ریگن وتاچر

 

 

2006م:رسانه ها در آوريل 2006 (بهار 1385) به نقل از منابع دولتي ايران گزارش داده بودند: در حالي كه در كشورهاي مختلف مبارزه با كشيدن سيگار ادامه دارد كه از سوي سازمان جهاني بهداشت قاتل شماره يك انسان اعلام شده است در ايران در سال گذشته توليد سيگار 12 و 7 دهم درصد نسبت به سال ماقبل افزايش يافته بود.

 

كارخانه هاي سيگار سازي در ايران دولتي و اين كالا در انحصار دولت است.

 

 

 
 

1737م:27 آوريل سال 1737 ادوارد گيبون Gibbon، مردي كه تاريخ انحطاط و زوال امپراتوري روم را نوشت، به دنيا آمد. اين كتاب كه در چند جلد در دهه هاي آخر قرن 18 نوشته شده و مخصوصا فصول 15 و 16 آن همواره مورد توجه دولتمردان و سياستمداران بوده است، زيرا درسهاي جالبي از آن به دست مي آيد. وي در طول سالهاي اقامت خود در فرانسه از معاشران روشنفكران اين كشور و از جمله ولتر بود.

 

گيبون

 

 

هربرت اسپنسر انديشمند انگليسي نيز 27 آوريل در سال 1820 به دنيا آمد و تا سال 1903 زندگي كرد. وي بود كه فرضيه تحول را وارد فلسفه ، جامعه شناسي و حتي روانشناسي كرد. او از حاميان حقوق طبيعي و از محركان ليبرتاريان ها بشمار مي رود.

 

اسپنسر

 

 

آنتونيو گرامشيAntonio Gramsci ( تلفظ در برخي زبانها: گرامشچي - گرامسي) فيلسوف كمونيست ايتاليايي 27 آوريل 1937 در 46 سالگي درگذشت (متولد سال 1891).

 

 
 
 
 
 
 

گرامشي

 

 
 
 
 

2006م:بهاي بنزين در ماه آوريل 2006 در جايگاههاي فروش در ايالات متحده آمريكا، هر گالن از سه دلار تجاوز كرد كه قبلا سابقه نداشت و گفته شده بود كه بازهم افزايش مي يابد. اين پيش بيني تحقق يافت و در آوريل 2008 بهاي بنزين در آمريکا به هرگالن 4 دلار رسيد.

 

رسانه هاي اين كشور درگزارش هاي آوريل 2006 خود اشاره کرده بودند که مصرف كنندگان آمريكايي جورج بوش و معاونش «چني» را در اين ماجرا «بي نظر» نمي دانند زيرا هر دو سابقه فعاليت نفتي داشته اند و بانو «رايس» وزير امورخارجه آمريكا هم قبلا مدتي با كمپاني نفتي «شوران» همكاري داشته بود. ولي صحبت از اين است كه اين پول اضافي ناشي از افزايش قيمت به جيب چه كساني مي رود زيرا كه تنها حدود نيمي از آن صرف خريد نفت خام مي شود.

 

رسانه هاي آمريكا براي اين پرسش، پاسخ پيدا كرده و اين پاسخ را از جزئيات مربوط به دريافتي «لي ريموند» رئيس كل (سي.اي. او.) كمپاني نفتي اكزان موبيل كه بتازگي بازنشسته شده بود به دست آورده بودند. وي كه يك مهندس شيمي است 98 ميليون دلار پاداش بازنشستگي، 48 ميليون دلار پاداش كاركرد در سال 2006 دريافت كرده و از آن پس نيز هر سال 42 ميليون دلار حقوق بازنشستگي مي گيرد.

 
 
 
 

 

لي ريموند

 

 
 

1754م:مجسمه نيم تنه توسيديدس را در 7 مارس 1754 با كشتي آناماريا به انگلستان منتقل كردند. مورخان« آوريل سال 430 پيش از ميلاد را ماهي مي دانند كه «توسيدس Thucydides» نخستين خبر نگار صحنه هاي جنگ و اولين مورخي كه در نوشتن تاريخ روش علمي بكار برد و در هر دو مورد حتي يك گام از چارچوب بي طرفي خارج نشد؛ بخش اول كتاب خود «جنگ پلوپونز» را به پايان برد.

 

 

مجسمه نيم تنه توسيديدس

 

 
 
 
 

1945م:27 آوريل 1945 و سه روز پيش از خودكشي هيتلر، روزنامهVOLKISCHER BEOBACHTER (ناظر) ارگان حزب ناسيونال سوسياليست آلمان (نازي) تعطيل شد زيرا كه چاپ و توزيع آن و حتي رسانيدنش به دست پيشوا، به سبب پيشروي سربازان شوروي در درون شهر برلن امكان ناپذير شده بود.

 

روزنامه حزب ناسيونال سوسياليست

 

 

1521م:فرديناند ماژلان، دريانورد اروپايي كه نام پاسيفيك (پاسيفيكو ــ آرام) را بر بزرگترين بدنه آبي جهان گذارد 27 آوريل 1521 در جزاير فيليپين به دست يك بومي اين جزاير كشته شد. او و همراهانش نخستين اروپاييان بودند كه راه عبور از اقيانوس اطلس به اقيانوس آرام را به دست آوردند كه بر تنگه مربوط (منتهي اليه قاره آمريكا) نام ماژلان گذاشته شده است. او وهمراهانش همچنين نخستين اروپاييان بشمار مي روند كه عرض اقيانوس آرام را طي كردند و باقيمانده همراهان ماژلان موفق شدند که در همين سفر، گردش خود با کشتي به دور كره زمين را تکميل کنند.

 

 

ماژلان

 

 

1802م:در پي تبادل نظر با بزرگان انقلاب و انديشمندان فرانسه و با هدف تامين وحدت و آشتي ملي و بازگشت مهاجران زمان انقلاب از خارج و كمك به پيشرفت همه جانبه فرانسه، ناپلئون بناپارت 26 آوريل 1802 اعلاميه عفو عمومي صادر كرد.

 

ناپلئون

 

 

1909م:پارلمان عثماني (در آن زمان تازه تاسيس) مركب از دو مجلس، 27 آوريل سال 1909 سلطان عبدالحميد را كه متهم به قتل عام، ظلم و تعدي، خشونت، سرقت پول دولت و بي اعتنايي به احکام قرآن شده بود به اتفاق آراء بركنار و برادرش را به نام سلطان محمد پنجم برجاي او نشانيد.

 

بعدا اعلام شد كه سلطان عبدالحميد معادل ده ميليون دلار از خزانه دولت برداشته و در بانكهاي آلمان و آمريكا به نام خود پس انداز كرده است!.

 

 

عبدالحميد دوم

 

 

1945م:27 آوريل سال 1945 پارتيزانهاي كمونيست ضمن بازرسي چند كاميون نظامي آلمان كه در حال حركت به شمال ايتاليا براي خروج از اين كشور بودند موسوليني رهبر سابق (دوچه) و مترس (رفيقه) او را كه در ميان بار كاميونها مخفي شده بودند يافتند و بيرون كشيدند. موسوليني از سال 1943 عملا يك زندگي مخفي در حال فرار داشت.

 
 
 

 

موسوليني

 

 

1978م:27 آوريل سال 1978 در ساعات بعد از نيمه شب حزب كمونيست افغانستان به دبيركلي نورمحمد تره كي كه دو شاخه آن «خلق و پرچم» بار ديگر متحد شده بودند در اين كشور دست به كودتا زد و از 28 آوريل قدرت را به دست گرفت. محمدداودخان 69 ساله كه خود با انجام كودتا برضد محمد ظاهر شاه (پسر عّمش) به رياست افغانستان دست يافته بود 28 آوريل و پس از يک روز مقاومت کشته شد. با او هجده تن از بستگان و گروهي از همكارانش هم كشته شدند. محمدداودخان كه در ژوئيه 1973 نظام حكومتي افغانستان را تغيير داده و جمهوري كرده بود پنج سال حكومت كرد. وي قبلا هم صدراعظم افغانستان بود.

 

كودتا توسط افسران كمونيست افغانستان از جمله ژنرال عبدالقادرخان معاون نيروي هوايي اين كشور و محمد اسلم وطنجار صورت گرفته بود. درجريان كودتا، محمد نعيم برادر محمدداودخان (كه سابقا سفير افغانستان در واشنگتن بود) نيز كشته شد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

محمدداودخان

 

 

2006م:24 آوريل 2006 دهمين كنگره حزب كمونيست ويتنام (حزب حاكم) در آخرين جلسه خود طرح هاي برنامه چهار ساله پيشرفت اقتصادي ـ اجتماعي (سوسيو اكونوميك) اين كشور را تصويب و «نونگ دوك مان» 65 ساله را براي يك دوره 5 ساله ديگر به دبيركلي اين حزب (رهبري كشور) برگزيد.

 
 
 

 

نونگ

 

 

2006م:برغم مقاله هاي اعتراض آميز روزنامه هاي غرب در جريان ديدار آوريل 2006 «هو» رهبر چين از آمريكا كه اين كشور بدون داشتن دشمن و يا در معرض تعرض بودن، بودجه نظامي خود را افزايش داده و ميزان افزايش خيلي بيش از آن است كه ارقام آن رسما اعلام شده است، ناوگان چين اواخر آوريل در آبهاي درياي شرقي اين كشور دست به يک مانور بزرگ زده بود. روزنامه مردم چاپ پكن كه عكس بالا را از گوشه اي از مانور منتشر ساخته نوشته بود كه نيروهاي مسلح چين آمادگي دفاعي كامل و نيز اجراي تصميمات رهبري حزب را دارند.

 

برخي روزنامه ها، انجام اين مانور را يك دهن كجي به غرب تلقي كرده بودند. اين دهن کجي ها چين توده اي به غربي ها از آن پس ادامه داشته است.

 
 
 
 
 

 

گوشه اي از مانور

 

 
 

1526: بابر از امير زادگان تيموري در جنگ بر پادشاه هند فائق آمد، دهلي را تصرف و دودمان تيموريان هند ( معروف به مغولان ) را بنياد گذارد.

 

1773: پارلمان انگلستان با وضع قانون چاي باعث شد كه اين دولت مهاجرنشين خود در آمريكاي شمالي را از دست بدهد. طبق اين قانون، مهاجرنشينان مكلف بودند ازتجار انگليسي چاي خريداري كنند ، ولو اين كه نامرغوب و گرانتر باشد.

 

1913: سلطان احمدشاه قاجار در تهران ازدواج كرد.

 

1921: ژنرال رضا خان فاتح تهران در جريان كودتاي اسفندماه ، و رئيس لشكر قزاق وزير جنگ شد.

 

1959: ليو شائو چي رئيس جمهوري چين خلق شد.

 
 
 

1976: صندوق پول عربي در ابوظبي آغاز بكار كرد.