سپرده‌گذاران موسسه ثامن نگران نباشند/همه سپرده‌ها محفوظ است

 

سپرده‌گذاران موسسه ثامن نگران نباشند/همه سپرده‌ها محفوظ است

نوبخت، سخنگوی دولت گفت: به همه عزیزانی که در موسسه ثامن سپرده دارند می‌گویم نگران نباشند. در هرجای دنیا اگر همه باهم به بانک مراجعه کنند بانک مزبور توانایی پرداخت نخواهد داشت اما این عزیزان نگران نباشند و پول آن‌ها محفوظ است