جلسه کمیته جوانان اتحادیه آجیل و خشکبار

جلسه کمیته جوانان آجیل و خشکبار مشهد در مورخه 97/06/27 در محل سالن اجتماعات با حضور جناب آقا ارزانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار برگزار گردید. در این جلسه ضمن قدردانی آقا ارزانی از حضور پرشور و فعال جوانان کمیته ،به ایراد سخنانی در باب نقش مهم جوانان در ترقی و پیشرفت کشور و مسئولیت بزرگ آنان در توسعه و پیشرفت و سازندگی و به روز کردن صنف و صنعت خشکبار و نیز مدرن کردن آن که به عهده جوانان صنف است پرداختند که لازمه آن داشتن علم به روز و دانشگاهی و تلفیق آن با صنعت خشکبار کشور می باشد و این امر مهم را جوانان صنف به خوبی می توانند انجام دهند و راه پیشرفت صنف را هموار نمایند .

در انتها جلسه مقرر گردید که این جلسه به صورت ماهیانه با حضور اعضای کمیته جوانان در محل اتحادیه برگزار گردد.