مدیریت بازار توسط اتحادیه ؛آیا شدنی است ؟

 

 

جلسه کمیسیون فنی اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد در تاریخ 97/5/30 راس ساعت 10 با حضور آقایان سید جمال حسینی ، رضا آجیلچی ، بهروز رشیدی فر ، حسین حسن پور ، علی پیروزه پور ، عباس عدالت پناه ، رحیم عظیم پور و سید سعید عبدالهی در محل سالن جلسات اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد برگزار گردید . موضوع جلسه نقش اتحادیه در مدیریت نوسانات این روزهای بازار آجیل و خشکبار بود که تمام اعضای جلسه بر عدم قدرت اتحادیه در کنترل بازار باتوجه به عدم ارائه محصول تأکید داشتند .

اعضا جلسه اظهار داشتند همین که با شرایط موجود درب واحدهای فروش آجیل و خشکبار بسته نمیباشد جای بسی شکر می باشد و دولت باید قدر دان آنها باشد . 

جلسه کمیسیون فنی که با حضور نمایندگان کمیسیون های بازرسی و آموزش نیز همراه بود رأس ساعت 11 با ذکر صلوات به اتمام رسید .