علیرضا ارزانی ممقانی، رئیس اتحادیه خشکبار در گفتگو با خبرنگار «نود اقتصادی» گفت: زمانی که آقای شریعتمداری وارد وزارت صنعت شد، بسیار خوشحال شدیم و انتظار داشتیم که با وجود ایشان در وزارت صنعت اتفاقات خوبی برای فعالین صنعتی بیفتد.

رئیس اتحادیه خشکبار مشهد عنوان کرد: زیرا ایشان را فردی بسیار توانمند می‌دانم، همان زمان هم در مصاحبه‌ای این موضوع را بیان کردم که با وجود آقای شریعتمداری اتفاقات خوبی برای فعالین بخش صنعت خواهد افتاد.

وی ادامه داد: ایشان فردی بسیار توانمند و با تجربه بودند و همین باعث می‌شد تا به حضورشان در وزارت صنعت امیدوار باشیم اما متأسفانه عملکرد آقای شریعتمداری در این مدت برخلاف انتظارمان بسیار ضعیف بود، به طوری که برای ما جای سوال بود که آیا وضعیت کشور به گونه‌ای است که ایشان نمی‌تواند کار کند و یا واقعا عملکردشان این قدر ضعیف بوده است.

عضو اتحادیه خشکبار در ادامه بیان داشت: انتظار ما از آقای شریعتمداری این نبود که این چنین ضعیف کار کنند و با این نوع کار کردن اگر ایشان به سمت وزارت کار بروند مطمئنم که وزارت کار هم وضعیت خوبی پیدا نمی کند و اوضاع معیشت، اشتغال و رکودی که در کشور است بهتر نخواهد شد و شاید بدتر میشود، زیرا آقای شریعتمداری آن روحیه لازم را برای کار کردن در وزارت کار ندارد.

ارزانی تأکید کرد: با وضعیتی که برای ایشان در وزارت پیش آمد فکر نمی کنم در وزارت کار هم بتوانند موفقیتی را نصیب این وزراتخانه کنند